Kannanotto | JAMKO: Opiskelijoiden toimeentulossa tikittää aikapommi

Opiskelijoiden taloudellinen ahdinko on jatkunut jo liian pitkään! Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO vaatii, että Suomi alkaa suhtautumaan opiskelijoihin investointina tulevaisuuteen mikäli halutaan saavuttaa valtion koulutuksen ja osaamistason tavoitteet sekä välttää kauaskantoiset seuraukset.

Opintorahaa korotettiin 1.8. Alkaen 5.7% jolloin opintoraha korotuksen myötä nousi 14,54 euroa eli 268,23 euroon. Jyväskylässä yleistä asumistukea voi saada enintään 330,40 euroa, jolloin opiskelijan täytyisi kattaa kuukauden kulunsa 598,63 eurolla. Samaan aikaan inflaatio tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa oli 7,8%, joka entisestään nostaa välttämättömiä kustannuksia sekä heikentää jo valmiiksi opiskelijoiden hyvinvointia. Viimeisimmän korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (KOTT 2021) mukaan lähes 60% opiskelijoista kokee itsensä psyykkisesti kuormittuneiksi. Opiskelijoista 17 prosenttia on pelännyt ruoan loppuvan, ennen kuin on saanut lisää rahaa.

Tilanteeseen voisi ajatella tulevan helpotusta kun hallitus on budjettiriihessään päättänyt korottaa opiskelijoiden ateriatukea 25 sentillä ateriaa kohden 2023 alkaen. Näin ei kuitenkaan ole, sillä opiskelija-aterian hinta nousee 50 sentillä jo lokakuussa. Opiskelijalounaan hinnan nousu on toki välttämätöntä, jotta opiskelijoille voidaan turvata laadukas ja ravitsemussuositusten mukainen lounas. Hinnan nousulla helpotetaan myös opiskelijaravintoloiden ahdinkoa, jotka eivät ole voineet nostaa hintojaan muiden ravintoloiden tavoin, koska opiskelijalounaan enimmäishintaa säätelee valtioneuvoston asetus. Ateriatuen osuus tulisi olla ateriaa kohden suurempi ja mahdollisuuksien mukaan ne tulisi sitoa toisiinsa.

Hallitus tuntuu unohtavan opiskelijoiden pitkään jatkuneen ahdingon budjettiehdotuksessaan kokonaan, kun osa opiskelijoista elää köyhyysrajan alapuolella ja vieläpä velaksi. Opiskelijat joutuvat jatkuvasti valitsemaan opintojen edistämisen, työn, velaksi elämisen ja oman jaksamisensa välillä, jopa ilman lomia ja ympäri vuoden, mikä on varsin kohtuutonta kenelle tahansa. ”Jos sosiaali- ja terveysalan opiskelija pitää vaikka viikon vuodessa kesälomaa, hänet leimataan laiskuriksi ja syylliseksi terveydenhuollon ruuhkiin. Kenen voimavarat ja psyyke kestää sellaista kuormitusta,” kysyy JAMKOn hallituksen jäsen Lauri Kujala, kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija.

Alueellista opintolainahyvitystä on esitetty yhtenä vaihtoehtona tilanteeseen, mutta se ei paranna opiskelijan taloudellista asemaa opintojen aikana, koskettaa vain murto-osaa opiskelijoista ja voi kannustaa ottamaan lisää lainaa. Varoja tulisi kohdentaa valmistumisen jälkeisen ajan sijaan opiskelijan arjen helpottamiseen, ulottaa koskemaan kaikkia opiskelijoita sekä ennaltaehkäisemään taloudellisen ahdingon syventymistä opintojen aikana. ‘’Kamelin selkä alkaa olla jo katkeamispisteessä ja valitettavasti ratkaisujen sijaan sen odotetaan vain joustavan yhä edelleen,’’ totetaa JAMKOn opiskelijakunnan puheenjohtaja Niklas Sillander.

Opiskelijakunta JAMKOn puolesta

Hallituksen puheenjohtaja
Niklas Sillander, pj@jamko.fi,  044 3211 500

Hallituksen jäsen, mentorointi
Lauri Kujala, lauri.kujala@jamko.fi

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista