Merkinnät käyttäjältä JAMKO viestintä

Sinä jupisit, JAMKO vastaa

Olemme julkaiseet Jupinaviikkojen kyselyn yhteenvedot JAMKOn nettisivuilla. Tänä vuonna olemme luopuneet tekstimuotoisista raporteista, ja julkaisseet kyselyn tulokset diaesityksinä, jotka on esitelty koulutusalakohtaisilla Jupinajatkoilla. Sensuroim...

Jäsenkysely 2024

Opiskelijakunta on yhtä kuin jäsenensä. Siksi meille on tärkeää, että tiedämme mitä jäsenemme haluavat, millaisia ajatuksia heillä on JAMKOsta ja kuinka toimintaa voisi kehittää toiveiden mukaisiksi. Vastaamalla jäsenille tarkoitettuun kyselyyn an...

Keskustellaan jupinoista jatkoilla!

JAMKOn vuosittaiset Jupinaviikot järjestettiin 11.-24.3.2024, jolloin kerättiin palautetta opinnoista ja tukipalveluista AMK- sekä YAMK-opiskelijoilta. Yhteensä kyselyyn vastasi 451 opiskelijaa, ja haluamme kiittää kaikkia arvokkaasta palautteesta! P...

Tule mukaan keskusvaalilautakuntaan!

Haluatko nähdä miten vaaleja toteutetaan? Nyt sinulla on siihen loistava mahdollisuus! JAMKO hakee uutta keskusvaalilautakuntaa toteuttamaan syksyn 2024 edustajistovaalit. Keskusvaalilautakunnassa pääset toteuttamaan projektityöskentelyä, suunnittele...

Pivon opiskelijakortin toiminnassa häiriöitä

Viime viikosta (viikko 9) alkaen Pivon digitaalisessa opiskelijakortissa on havaittu toimintahäiriöitä. Sovellus antaa virheilmoituksen, että tietoja ei löydy, eikä korttia saa aktivoitua, vaikka opiskelijakunnan jäsenmaksu on maksettu, opinto-oikeus...