Uusi vuosi, uusia tutoreita!

Moi!

Minä olen Oona, JAMKOn tutor- ja liikuntasihteeri, eli yksi opiskelijakunnan työntekijöistä. Työnimikekin jo ehkä paljastaa tutoroinnin olevan yksi työni tärkeimmistä asioista. Tutortoiminnan suunnitteluun kuluu paljon aikaa varsinkin näin alku vuodesta kun tutorit 2014–2015 ovat vielä toiminnassa, mutta samaan aikaan rekrytoidaan 2015–2016 tutorit syksyllä aloittavien opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden tueksi ja turvaksi.

JAMKO rekrytoi ja kouluttaa vuosittain noin 170 tutoria, tänä vuonna tutoriksi haki melkein 200 opiskelijaa. Suosittua hommaa siis! Kun samaan yhtälöön vielä lisätään se fakta, että hakijat ovat todella päteviä, on meidän tehtävämme uusien tutoreiden valitsemisessa haastavaa. Valinnanvaikeuden helpottamiseksi olemme luoneet systeemin, jolla löydämme ne kaikkein parhaimmat opiskelijat tutorin vastuulliseen tehtävään. Tämä kolmiportainen prosessi ei ole mitään ydinfysiikkaa, mutta auttaa huomattavasti vaikeassa tehtävässämme.

 1. Hakulomake

Tutoriksi hakeva ei pysty ilmoittautumaan tutoroinnin opintojaksolle Asiossa, vaan sit varten tulee täyttää erillinen hakulomake. Se on lyhyt Webropol-pohjainen lomake, jossa kysytään hakijan perustiedot ja kartoitetaan syitä, miksi hän hakee tutoriksi.

 2. Ryhmähaastattelu

Jokainen tutoriksi haluava haastatellaan. Viimeiset kaksi vuotta JAMKOssa tutorit on haastateltu 4-6 opiskelija ryhmissä, koska tutorkin tulee toimimaan enimmäkseen ryhmässä. Näin ollen näemme heti onko hakija tiimipelaaja vai yksilösuorittaja. Jokaisessa haastattelussa on kaksi haastattelijaa, jotta kenenkään vaikutelma ei jää henkilökemioista kiinni. Kahden ihmisen mielipiteellä saadaan varmempaa tietoa. Joka haastattelussa on mukana ainakin yksi JAMKOn tutorsektorin jäsen (tutorvastaava Jenni, KV- degree tutorvastaava Taija tai minä) sekä työpari, joka voi olla esimerkiksi hallituksen jäsen.

Vertaistutorvastaava Jenni Sanisalo odottamassa innolla seuraavia haastateltavia.

 3. Vertailu ja valitseminen

Kun kaikki haastattelut on pidetty, siirrytään valinta prosessiin. JAMKOn ja JAMKin yhteistyösopimuksen mukaan pyrimme saamaan jokaiselle alalle noin 1 tutorin / 7 aloittavaa opiskelijaa. Vaihto-opiskelijoiden KV-tutoreita yritämme saada 1 tutor / 8 saapuvaa vaihto-opiskelijaa.

Valintoja tehdessä vaakakupissa ei paina ainoastaan hakijan persoonallisuus, vaan myös minkälainen tiimi valituista tutoreista muodostuu. Pyrimme monipuolisuuteen ja yhdenvertaisuuteen valinnoissa, koska aloittavat opiskelijatkin tulevat erilaisista taustoista ja elämäntilanteista. Valintaprosessi on mukana JAMKOn tutorsektori ja muut haastattelijat, joiden kanssa valitaan ala kerrallaan tulevan lukuvuoden tutorit. Vertailemme eri hakijoita, heidän vastauksiaan ja kokoamme joka alalle porukan, joka on uusille opiskelijoille kaikkein paras (tai ainakin tämä on jalo pyrkimyksemme).

 

Koska tämä koko prosessi on sitten käyty läpi? Maanantaina 2.22015, eli aivan pian!

Oona, tutor- ja liikuntasihteeri

 

Seuraava artikkeli

Dinosauruksena nuorten joukossa

Selaa kaikkia blogeja

Blogit