Kela: Ulkomaille maksettavaan opintotukeen muutoksia

Kelan tiedote 1.8.2016

Lainmuutoksen myötä ulkomailla oleskelun tilapäisyyttä ei enää tutkita

Suomen kansalainen on voinut saada opintotukea kokonaan ulkomailla suoritettaviin opintoihin, jos

  • hän aloittaa opinnot alle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun on muuttanut ulkomaille, eli jos hänellä on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan opintojen alkamista edeltävien viiden vuoden aikana
  • ulkomailla oleskelu on tilapäistä.

Opintotukilaki muuttui 1.8.2016 siten, että ulkomailla oleskelun tilapäisyyttä ei enää tutkita. Lisäksi opintotukea voidaan myöntää, jos henkilöllä on elinolosuhteiden perusteella muuten kiinteä yhteys Suomeen, vaikkei kotikuntaa koskeva edellytys täyttyisi. Kiinteää yhteyttä arvioitaessa otetaan huomioon henkilön perhesuhteisiin, toimeentuloon, ammatillisiin ja muihin vastaaviin elinolosuhteisiin liittyvät seikat.

Tukea voivat siis saada myös ulkomailla vakinaisesti asuvat, jos kotikuntaedellytys tai edellytys kiinteästä yhteydestä täyttyy.

Opintotukea voidaan myöntää kokonaan ulkomailla suoritettaviin opintoihin myös EU-työntekijälle tai hänen perheenjäsenelleen.

Lisätietoja asiakkaille

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista