Vertaistutorointi

Kuka muu kuin kokeneempi opiskelija eli vertaistutor olisi paras apu opiskelijaelämään orientoitumisessa? Vertaistutorit toimivat suomenkielisten koulutusohjelmien uusien tutkinto-opiskelijoiden apuna ja tukena varsinkin opintojen alussa.

Sopeutuminen uuteen ympäristöön korkeakoulussa ja mahdollisesti koko Jyväskylän kaupungissa, puhumattakaan perehtymisestä opinnoissa käytettäviin työkaluihin ei ole helppoa yksin. Jokaisessa koulutusohjelmassa on omat asiansa osaavat, koulutetut vertaistutorit, joten yleisien opiskeluun liittyvien asioiden lisäksi saat vertaistutoreilta käytännön vinkkejä myös omaan koulutusohjelmaasi liittyvissä asioissa.

Vertaistutorin tehtävät

Tutorin tärkein tehtävä on olla vertaistukena kaikille opiskelijoille ja auttaa heitä kohtaamissaan haasteissa ja kysymyksissään. Vertaistutorit eivät ole mitään ihmeentekijöitä, mutta he ovat koulutettuja tekemään parhaansa edistääkseen opiskeluyhteisön viihtyvyyttä ja sopeutumista uusiin tilanteisiin. Jos he eivät itse tiedä ratkaisua ongelmaan, he osaavat neuvoa tiedon lähteille.

Vertaistutorit esittäytyvät uusille opiskelijoille heti opintojen alkumetreillä, osan saattaa muistaa jopa pääsykokeista asti. Vertaistutoreiden vetämissä pienryhmissä uudet opiskelijat pääsevät keskustelemaan luottamuksellisesti oman tutorinsa kanssa. Vertaistutorit toimivat myös tiiviissä yhteistyössä tutoropettajien kanssa.

JAMKOn hallituksen tutorvastaava vetää vertaistutoreille tutormiittejä, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita, suunnitellaan tutortoimintaa sekä jaetaan kokemuksia. Vertaistutorit ovat myös tiiviissä yhteistyössä oman koulutusalajärjestönsä tutorvastaavaan.

Lisätietoja: tutor(a)jamko.fi