Mentorointi

Mentoroinnista apua 2. ja 3. vuoden opintoihin

Onko sinulla tunne, että tarvitsisit vertaisohjausta opintojen edettyä toiselle ja kolmannelle vuodelle? Omat tutorit ovat saattaneet ensimmäisen vuoden jälkeen etääntyä, ovat koulun ulkopuolella harjoittelussa tai ovat jo valmistuneet. Mistä saisi samanlaista vertaistukea ja omakohtaiseen kokemukseen perustuvaa ohjausta kuin ensimmäisenä opiskeluvuonna?

Vastaus kysymykseen on mentorointi! Mentorit ovat opiskelijoita, jotka on koulutettu toimimaan vertaisohjaajina opintojen ensimmäisen vuoden jälkeen. Mentorit auttavat kanssaopiskelijoitaan oman kokemuksensa sekä saamansa koulutuksen kautta ohjaten opintojen etenemisessä sekä harjoitteluihin ja valmistumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Uusia mentoreita rekrytoidaan nyt!

Katso lisätietoja:

tästä

”Koulutusalallani tuottaa tietyt tehtävät vaikeuksia, kuten vaikka kuinka selvittää opintotukiasioita, mitä pitää tehdä ja milloin ja niin edelleen.  Ajattelin että minulla on varmuutta jotta voisin kertoa mitä kannattaa tehdä ja miksi, että älkää tehkö kuten minä olen tehnyt vaan tehkää kuten neuvon.”

Timo, mentor

 

Tavoitteet

Mentorina toimimisen tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa toimia erilaisissa vuorovaikutus- ja ohjaustilanteissa
  • osaa organisoida opiskelijoiden ohjaukseen liittyviä asioita
  • ymmärtää JAMKin ohjaus- ja tukijärjestelmän sekä tietojärjestelmien toiminnan
  • osaa analysoida mentoroitavien opiskelijoiden erilaisia avuntarpeita opintojen edetessä ja ohjata heidät tarvittaessa jatko-ohjauksen ja muiden JAMKin tukipalveluiden piiriin
  • ymmärtää kokonaisvaltaisen opiskelukyvyn käsitteen osana opiskelijoiden ohjausta.

Lisätietoja

Monimuototutoroinnista ja mentoroinnista vastaava hallituksen jäsen
monimuoto(a)jamko.fi
+385 44 733 9223

Ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija
ohjaus(a)jamko.fi,
+358 50 5166916