Kansainvälinen tutorointi

Vaihto-opiskelijoiden vertaistutor eli KV-tutor on JAMKin tutkinto-opiskelija, joka huolehtii saapuvien vaihto-opiskelijoiden vertaisohjauksesta. KV-tutorit auttavat vaihto-opiskelijoita käytännön järjestelyiden sekä opintojen aloittamisen kanssa, yleensä jo pitkästi ennen vaihto-opiskelijan saapumista Suomeen.

Tärkeänä tehtävänä KV-tutorilla on tutustuttaa vaihto-opiskelija suomalaiseen kulttuuriin, auttaa sopeutumaan opiskelu- ja elinympäristöön ja opiskelijaelämään sekä järjestää erilaista vapaa-ajan toimintaa. Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tutorointi antaa hienon mahdollisuuden kehittää kielitaitoa, verkostoitua uusien ihmisten kanssa sekä kotikansainvälistyä.

KV – tutorin tehtävät

JAMKOn hallituksen kansainvälisen tutoroinnin vastaava jakaa saapuville vaihto-opiskelijoille henkilökohtaiset KV-tutorit ennakkoon. KV-tutor ottaa yhteyttä vaihto-opiskelijaan jo hyvissä ajoin käytännön järjestelyihin liittyen. Vaihto-opiskelijat saavat henkilökohtaisilta KV-tutoreiltaan vinkkejä ja ohjeita asunnon löytämisestä ja julkisen liikenteen käytöstä.

Jyväskylään saapuvat vaihto-opiskelijat noudetaan yleensä KV-tutoreiden toimesta Matkakeskukselta tai Tikkakosken lentoasemalta. Tutorit voivat noutaa vaihto-opiskelijan asunnon avaimen ennakkoon ja opastaa juuri kaupunkiin saapuneen vaihto-opiskelijan tämän asunnolle.

KV-tutorit osallistuvat aktiivisesti JAMKOn hallituksen KV-tutorvastaavan vetämän tutortiimin toimintaan mahdollistaen hienojen tapahtumien ja yhteenkuuluvuuden hetkiä niin vanhoille, kuin uusillekin opiskelijoille. Lisäksi KV-tutortiimissä käsitellään ajankohtaiset asiat, suunnitellaan tutortoimintaa sekä jaetaan kokemuksia. KV-tutorit ovat myös tiiviissä yhteistyössä oman koulutusohjelmansa vastuututoriin ja koulutusalajärjestön hallituksen tutorvastaavaan. Englanninkielisten koulutusohjelmien tutkintotutorit eli degree-tutorit- ja KV-tutorit toimivat paljon yhteistyössä keskenään.

Lisätietoa: kvtutor(a)jamko.fi