Hae tutoriksi

Tutorrekry käynnissä 14.1. saakka. Lue lisää alla olevasta linkistä!

Hae tästä!

Tutoroinnin hyödyt opintonsa aloittaville opiskelijoille ovat suuret, mutta myös tutorin itsensä saama kokemus on korvaamatonta. JAMKO rekrytoi satoja tutoreita joka vuosi ja tutorhaku aloitetaan tammikuussa. Tutoriksi ryhtyminen on mahdollista jokaiselle JAMKin opiskelijalle!

Vertaistutoreina toimivat suomenkielisten koulutusohjelmien opiskelijat, englanninkielisten koulutusohjelmien puolella vastaavissa tehtävissä toimivat degree-tutorit. KV – tutorina voi toimia kuka tahansa suomen- tai englanninkielisen tutkinto-ohjelman opiskelija, jolta löytyy ripaus kielitaitoa ja halua toimia kansainvälisessä ympäristössä. Liikuntatutoreiksi voivat ryhtyä kaikki JAMKOn tutorkoulutuksen käyneet tutorit. Liikuntatutoreiden rekrytointi tapahtuu tutorleireillä, ja jonka jälkeen liikuntatutoreille pidetään oma koulutus.

Mentoroinnin opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet jonkin tutoroinnin opintojakson. Mentoriksi haetaan erillisenä hakuaikana JAMKOn verkkosivujen kautta, ei tutorhaun yhteydessä.

Tutoreiden valinta ja koulutus

Tutorhaun aikana tutoriksi voi hakea JAMKOn verkkosivuilta löytyvän linkin kautta. Hakuajan jälkeen järjestetään henkilökohtaiset haastattelut kaikille hakemuksen lähettäneille. Hallituksen tutorvastaava ja tutor- ja liikuntasihteerin vetämissä haastatteluissa tutustutaan hakijoihin ja mietitään yhdessä miten tutortoimintaa voisi kehittää ja mitä annettavaa hakijoilla on tutoroinnille.

Valintojen jälkeen JAMKO järjestää koulutukset, jolloin uudet tutorit perehdytetään tutoroinnin saloihin ja tutustutetaan toisiinsa. Koulutukset huipentuvat yön yli kestäviin leireihin, jonka jälkeen tutorit ovat valmiita jatkamaan auttamisen perinnettä ja toivottamaan uudet opiskelijat tervetulleiksi kouluun syksyllä.

Lisätietoja

Ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija

ohjaus(a)jamko.fi