Hae tutoriksi

Tervetuloa huippuun porukkaan!

Tutoriksi kannattaa hakea, sillä tutorvuoden aikana pääset oppimaan paljon itsestäsi, omista taidoistasi sekä tutustumaan uusiin ihmisiin. Työskennellessään tutorina, opiskelija kartuttaa työelämässä arvostettuja taitoja; johtamistaitoja, ongelmanratkaisukykyä, esiintymisvarmuutta, ajanhallintaa sekä valmiutta toimia erilaisten ihmisen kanssa vaihtelevissa tilanteissa. Kokemus hyödyttää merkittävästi myös työnhaussa ja tutorina toimivat saavat pyydettäessä tutortodistuksen. Tutorointi on myös opintojakso, joten se kerryttää mukavasti opintopisteitä!

Tutoriksi voi päästä ainoastaan tutorekryn kautta, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Seuraava haku järjestetään lokakuussa 2022. Kaikki tutorhakulomakkeen täyttäneet kutsutaan ryhmähaastatteluun ja tutorit valitaan haastattelujen perusteella. Tutorina toimiminen edellyttää kaikkien JAMKOn tutorkoulutusten läpikäymistä, sillä koulutusten aikana tutorit saavat kaiken tarvittavan tiedot ja taidot tutorina toimimiseen. Opintopisteitä tutorvuoden aikana voi kerryttää itselleen 3-5 opintopisteen verran. Tutoriksi voi hakea kuka vain!

Lisätietoja:
ohjaus@jamko.fi