vastaus

Vastauksia JAMKOn jupinoihin

JAMKOn palautteenkeruukonseptin Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 14.3. – 25.3., jolloin kerättiin yhteensä 296 yksilöityä palautetta. Olemme vastanneet yleisimpiin JAMKOa koskeviin palautteisiin alla. JAMKO Cafen aukioloajat nettiin JA...