vastaukset

Jupinaviikkojen 2016 raportit julkaistu

Opiskelijakunta JAMKOn opiskelijapalautekysely, Jupinaviikot, järjestettiin 14.3. – 25.3. välisenä aikana, jolloin kerättiin yhteensä 296 yksilöityä palautetta sähköisen kyselyn kautta. Enemmistö kysymyksistä pysyi muuttumattomana verrattuna edellisi...

JAMKOn vastauksia Jupinapalautteisiin

JAMKOn palautteenkeruukonseptin Jupinaviikkojen palautekysely oli avoinna 16.3. – 27.3., jolloin kerättiin yhteensä 390 yksilöityä palautetta. Olemme vastanneet yleisimpiin JAMKOa koskeviin palautteisiin alla. Ulkomaalaiset opiskelijat pitäisi ott...