turvallinen tila

Turvallisuus kiinnostaa

Kaikkien tasa-arvoinen kohtelu, mielenterveyspalvelut ja kuulluksi sekä nähdyksi tuleminen. Näitä uudet opiskelijat toivoivat eniten, kun heiltä kysyttiin “Millainen on turvallinen korkeakoulu?”. Kysymys ei ollut helppo, varsinkaan kun uudessa op...