häirintäyhdyshenkilö

Älä hyväksy häirintää

Jokaisella on oikeus toimia, opiskella ja tehdä työtä turvallisessa ympäristössä, jossa hän tulee kuulluksi ja arvostetuksi omana itsenään. Tällaiseen ympäristöön ei kuulu ulkopuolelle sulkeminen, toisen työn väheksyminen, halventaminen, silmätikuksi...