STM: YTHS saa valtionavustusta korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden tukemiseen koronaepidemian aikana

Sosiaali- ja terveysministeriö 1.12.2021 15.56
Tiedote 375/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS) valtionavustusta muun muassa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja mielenterveyttä edistäviin ja vahvistaviin sekä mielenterveyden häiriöitä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Tarkoituksena on tukea korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja vastata paremmin heidän avun ja tuen tarpeisiinsa koronavirusepidemian aikana.

Valtionavustusta myönnetään myös YTHS:n nykyisten mielenterveyspalvelujen täydentämiseen sekä yksinäisyystyön käynnistämiseen.

Koronaepidemian seurauksena opiskelijoiden psyykkinen kuormittuneisuus on lisääntynyt ja jaksaminen sekä mielenterveys ovat heikentyneet. Tämä on näkynyt korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollossa mielenterveyspalvelujen kysynnän selvänä kasvuna.

Poikkeukselliset ajat ovat nostaneet entistä selvemmin esiin tarpeen etenkin mielenterveyden etäpalveluille ja matalan kynnyksen tuelle.

Valtion vuoden 2020 talousarviossa myönnettiin 5 miljoonan euron määräraha, jota saa käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen liittyviin toimenpiteisiin. Avustusta voidaan käyttää myös lisäkustannuksiin, joita on syntynyt lakisääteisen toiminnan ja palvelutuotannon tapojen välttämättömästä kehittämisestä vastaamaan paremmin opiskelijoiden koronaepidemian aikaisiin avun ja tuen tarpeisiin.

Nyt myönnetyn valtionavustuksen määrä on noin 4,2 miljoonaa euroa. Avustus on käytettävissä 1.10.2021–31.12.2022 syntyviin kustannuksiin.

Lisätietoja
asiantuntija Malla Parkkonen, 0295 163 740, etunimi.sukunimi@gov.fi

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista