STM: Ei muutoksia korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuihin vuodelle 2022

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 25.11.2021 13.38
Tiedote 367/2021

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain mukaiset opiskeluterveydenhuollon maksujen määrät vuodelle 2022 on vahvistettu. Terveydenhoitomaksun, viivästymismaksun ja käyttämättä jätetystä ajasta perittävän maksun suuruudet säädetään jatkossa vuosittain valtioneuvoston asetuksella.

Vuonna 2022 terveydenhoitomaksu on 71,60 euroa. Maksu suoritetaan lukukausikohtaisesti. Tällöin terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukautta kohden. Terveydenhoitomaksu maksetaan Kansaneläkelaitokselle.

Viivästymismaksun suuruus on viisi euroa.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) perii käyttämättä jätetystä ajasta 40,00 euron suuruisen maksun. Maksu voidaan periä, jos jättää ilman hyväksyttävää syytä saapumatta varatulle ajalle.

Opiskeluterveydenhuollon maksuja koskeva asetus on määräaikainen
Opiskeluterveydenhuollon maksuja koskeva valtioneuvoston asetus annetaan jatkossa aina vuodeksi kerrallaan.

Nyt annettavalla asetuksella kumotaan voimassa oleva valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista.

Uusi asetus tulee voimaan 1.1.2022 ja se on voimassa 31.12.2022 saakka.

Lisätietoja
Tiina Muinonen, neuvotteleva virkamies, p. 0295 163 185, etunimi.sukunimi@gov.fi
Malla Parkkonen, asiantuntija, p. 0295 163 740, etunimi.sukunimi@gov.fi

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista