SAMOK: Opintorahan leikkaus potkii korkeakouluopiskelijoita!

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin kannanotto

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK on järkyttynyt hallituksen kehysriihessään tekemästä päätöksestä leikata korkeakouluopiskelijoiden opintorahaa neljänneksellä.

“On täysin kestämätöntä, että suurimmat yksilötason leikkaukset kohdistuvat jälleen suojattomimpaan joukkoon, eli opiskelijoihin. Miten voi olla poliittisesti helpoin ratkaisu aina potkia opiskelijoita, jotka kantavat harteillaan koko tämän maan tulevaisuutta?”, sanoo puheenjohtaja Jemi Heinilä.

Hallitus esittää, että korkea-asteen opintorahan tasot yhtenäistetään toisen asteen opintorahan tasojen kanssa siten, että opintorahan enimmäismäärä on enintään 250,28 €/kk. Tämä tarkoittaa noin 86 euron leikkausta. Korkeakouluopiskelijoiden suurempaa tukea on aikaisemmin perusteltu mm. maksullisella ruokailulla, jonka hintaa säädellään ateriatuella. Käytännössä muutos johtaisi lähes 60 euroa toisen asteen opiskelijoita pienempään tukeen mikäli ateriatukeen ei tehdä opiskelijoiden kannata parantavia muutoksia.

Opintorahan tason näin suuri leikkaaminen tekee pelkällä opintorahalla ja asumislisällä elämisen käytännössä mahdottomaksi kaikkialla Suomessa. Opiskelijan toimeentulon kiristäminen on tehoton ja haitallinen toimenpide, joka ei ainakaan nopeuta opiskelua tilanteessa, jossa heikko toimeentulo on jo ennestään yksi keskeisiä syitä opintojen viivästymiselle. Opintotuen rakenteen kehittämisellä on tähän saakka pyritty nostamaan tuen käyttöastetta ja kannustamaan opiskelijoita valmistumaan nopeammin. Leikkauksilla on aivan päinvastainen vaikutus!

Esitettyjen toimenpiteiden seurauksena on mahdollista, että korkeakoulutuksen suosio vähenee. Toinen aste tuottaa koulutukseen hakeutuvalle nopeammin taloudellisesti riskittömämmän tutkinnon. Valtiontaloudellisesta näkökulmasta nimenomaan korkeakoulututkintojen suuri määrä korreloi bruttokansantuotteen kasvun kanssa, toisin sanoen korkeakoulututkinnot tuottavat nopeampaa taloudellista kasvua.

SAMOK suhtautuu varauksellisesti opiskelijoiden siirtämiseen yleisen asumistuen piiriin. Muutos on edullisin yksin asuvalle opiskelijalle, jonka tuki todennäköisesti nousisi. Erityistä merkitystä on sillä, lasketaanko opintoraha jatkossa asumistuessa tuloksi. Opintotuen myöntämisperusteita muutos kuitenkin vie taaksepäin vuosia.

“Opintotuen asumislisästä on vuonna 2009 poistettu puolison tulojen vaikutus, sillä samassa osoitteessa asuvien perhesuhteiden tarkastelu on tungettelevaa ja viranomaiselle ongelmallista. Erityisesti olemme huolissamme perheellisistä opiskelijoista, sillä muutoksen myötä heidän tukensa laskisi tai lakkaa kokonaan”, lopettaa puheenjohtaja Heinilä.

Lisätietoja:

Jemi Heinilä, puheenjohtaja, p. 050 389 1000, jemi.heinila@samok.fi
Antti Hallia, asiantuntija, p. 050 389 1011, antti.hallia@samok.fi

Lisätietoja kehysriihen julkisen talouden suunnitelmasta

Edellinen artikkeli

VIIKKOTIEDOTE | VIIKKO 14

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista