Opintotukilautakuntien lakkautukset korkeakouluissa 1.1.2018

Jokaisessa korkeakoulussa on toiminut opintotukilautakunta, joka koostuu opettajista tai muista virkamiehistä sekä opiskelijoista. Lautakunta on seurannut opiskelijoiden opintojen edistymistä, arvioinut oikeuden tukiajan pidennykseen, käsitellyt takaisinperintöjä, määritellyt kesäopintojen riittävän laajuuden sekä lausunut näistä Kelalle kuultuaan opiskelijaa. 1.1.2018 alkaen kaikki opiskelijoiden henkilökohtaiset opintotukiasiat ratkaistaan ja hoidetaan keskitetysti Kelassa ilman lautakunnan lausuntoa. Oppilaitosten tehtäviksi jää yleisneuvonnan antaminen opiskelijoille ja opintotukiasioiden käsittelyssä tarvittavien tietojen sekä oppilaitokseen saapuneiden opintotukihakemusten toimittaminen Kelalle. Oppilaitos ilmoittaa opiskelijan opintojen keskeytyksestä tai lopettamisesta, jolloin opintotuen saantiin ei ole enää edellytyksiä. Oppilaitos myöntää edelleen ateriatukikortin, niille joilla ei ole opiskelijakorttia.

Oppilaitoksissa tulee edelleen olla tarvittava ja asiantunteva yleinen opintotukineuvonta ilman ylimääräisiä kuluja opiskelijalle. Lisäksi Kelan ja korkeakoulun välillä tulee jatkossa olemaan erillinen yhteyshenkilö/taho, joka hoitaa opintotukeen liittyvän viranomaisyhteistyön Kelan kanssa. Pääosin Kela saa tarvitsemansa tiedot valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä, mutta esimerkiksi opintotukeen vaikuttavia tietoja opintojen järjestelyistä Kela tarvitsee edelleen korkeakoululta. Esimerkiksi syksyisin tapahtuvassa edeltävän lukuvuoden edistymisen seurannassa opiskelija toimittaa jatkossa v 2018 selvitykset suoraan Kelalle ja Kela on tarvittaessa ensisijaisesti yhteydessä opiskelijaan. JAMKissa viimeinen lautakunnan kokous on 15.12, johon halutut asiat tulevat Kelalta viimeistään 8.12. Opiskelijan tulee laittaa asia vireille 20.11. mennessä, mikäli haluaa asiansa käsiteltävän vielä omassa lautakunnassa. Ne asiat, joita ei voida käsitellä viimeistään 15.12., siirtyvät Kelan käsiteltäväksi 1.1.2018 alkaen.

Vielä ei ole selvää, kuinka JAMKissa järjestellään Kelan vaatimat neuvontapalvelut ja miten ne käytännössä vaikuttavat opiskelijoiden asioiden hoitamiseen. JAMKO tekee yhteistyötä korkeakoulun kanssa, jotta muutokset sujuisivat opiskelijan näkökulmasta mahdollisimman sujuvasti ja tiedottaa muutoksista opiskelijoita, kun asia selkeytyy.

Lisätietoja:
Mari Pynssi
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka
sopo@jamko.fi

Anna Tarvainen-Illi
Asiantuntija, viestintä ja edunvalvonta
viestinta@jamko.fi

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista