Opintotukiasioiden käsittely päättyy kaikissa korkeakouluissa 1.1.2018

Kelan tiedote. Julkaistu: 04.12.2017, 11:09

Korkeakouluopiskelijoiden kaikki opintotukiasiat ratkaistaan 1.1.2018 alkaen Kelassa. Korkeakoulujen opintotukilautakuntien toiminta päättyy ja samalla opintotukihakemusten käsittely lakkaa kaikissa yliopistoissa vuoden 2017 lopussa. Muutos ei edellytä opiskelijalta toimenpiteitä eikä yhteydenottoa Kelaan tai yliopistoon.

Suomen kaikissa korkeakouluissa on ollut opintotukilautakunta, joka on ratkaissut muun muassa opintojen riittävään edistymiseen ja opintotuen enimmäisajan pidentämiseen liittyvät opintotukiasiat.

Opintotukilautakuntien toiminta päättyy 1.1.2018 ja pelkästään korkeakouluopiskelijoita koskevat opintotukitehtävät siirtyvät Kelaan. Samalla päättyy myös yliopistoissa tehtävä opintotuen ratkaisutoiminta. Opintotukihakemuksia on vuonna 2017 käsitelty 8 yliopistossa.

Vuoden 2018 alusta kaikki opintotukiasiat ratkaistaan Kelassa. Opintotuen koko ratkaisutoiminta halutaan keskittää Kelaan, koska muualla tehtävät etuusratkaisut monimutkaistavat etuuksien toimeenpanoa. Muutoksilla halutaan turvata opintotukiasioiden yhdenmukainen ja tehokas käsittely.

Opiskelija, huomioi seuraavat asiat:

  • Opintotukesi maksaminen jatkuu opintotukipäätöksesi mukaisesti, vaikka opintotukihakemuksia käsittelevä yksikkö vaihtuu.
  • Asioi Kelan kanssa kaikissa opintotukiasioissasi.

Näin hoidat opintotukiasiasi Kelassa

Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi) voit hoitaa lähes kaikki opintotukiasiasi. Kelan verkkosivuilla (www.kela.fi/opiskelijat) on kattavasti tietoa opintotuesta sekä muista opintoetuuksista.

Voit hoitaa henkilökohtaiset etuusasiasi myös

Käytettävissäsi ovat myös Kelan some-kanavat:

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista