Muutoksia JAMKin johtosäännössä

Uuden ammattikorkeakoululain astuttua voimaan 1.1.2015 JAMK on ollut osakeyhtiömuotoinen oikeushenkilö. Lakiuudistuksen myötä JAMK on uudistanut johtosääntöään. Aikaisemmin JAMKissa toimi JAMK Oy:n hallitus ja JAMKin sisäinen hallitus. Opiskelijoilla on ollut edustus JAMKin sisäisessä hallituksessa. Viime syksynä JAMK järjesti opiskelijoilleen vaalit, joissa valittiin osakeyhtiön hallitukseen opiskelijaedustajaksi Olli Molander. Johtosäännön uudistuksessa sisäisestä hallituksesta luovuttiin ja sen korvaa jatkossa opintoasioiden lautakunta. Opintoasioiden lautakunnan tehtäviin kuuluu mm. tutkintosäännön ja opetussuunnitelmien vahvistaminen, opiskelijavalintojen ja opiskeluoikeuden oikaisupyyntöjen käsittely, lukuvuoden aikatauluista päättäminen ja opiskelijapalautteiden käsittely. Opintoasioidenlautakunnassa puheenjohtajana toimii rehtori ja sihteerinä opiskelijapalvelujen päällikkö. Näiden lisäksi lautakuntaan kuuluvat vararehtori, tutkintolautakunnan puheenjohtaja, opiskelijakunnan nimittämät kaksi jäsentä ja rehtorin valitsemat kaksi henkilöstön jäsentä. Opiskelijakunta JAMKOn edustajisto nimitti edellisessä kokouksessaan 18.2. edustajikseen JAMKOn toiminnanjohtaja Hannu Järvistön ja hallituksen puheenjohtaja Niina Lammen.

Lisätietoja:
Niina Lampi
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja(a)jamko.fi

Edellinen artikkeli

Viikkotiedote | Viikko 10

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista