Kysely: Jatkuva poikkeusaika on vaikuttanut opiskelijoiden mielenterveyteen

JAMKOn ja SAMOKin yhteistyössä tekemän kyselyn mukaan jopa 60,1% AMK-opiskelijoista on kokenut jaksamisensa ja mielenterveytensä heikentyneen poikkeusolojen aikana jonkin verran tai erittäin paljon. Moni opiskelija kokee pystyvänsä sinnittelemään poikkeusolojen läpi, mutta liian monelle yksinäisyys, eristyneisyys ja tilanteen ahdistavuus on jo nyt ollut liikaa, eikä jaksamista enää löydy.

Kyselyyn vastasi yhteensä 7341 ammattikorkeakouluopiskelijaa 19 eri ammattikorkeakoulusta, ja kyselyn tulosten yhteenveto kokonaisuudessaan on luettavissa täällä: https://samok.fi/wp-content/uploads/2021/05/amk-opiskelijoiden-etaopiskelukyselyn-tulokset-2021.pdf 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun vastaajista n. 60% koki, että etäopiskelu on heikentänyt motivaatiota, ja yli 70% koki, että etäopiskelu on heikentänyt jaksamista ja mielenterveyttä.

Kyselyn tulokset osoittavatkin, että opiskelijoiden tilanne on jopa luultua heikompi. Mielenterveyden heikentymisen lisäksi suurin osa opiskelijoista kokee aiempaa enemmän yksinäisyyttä ja suurimman osan motivaatio on laskenut aiemmasta. Opiskelijat kaipaavat tukea opintoihin, kuulumisten vaihtoa opintojen ohella mutta myös aiempaa enemmän mielenterveyden tukipalveluita.

Kyselyn tulokset osoittavat, että mielenterveyden haasteiden selättämiseen ei riitä poikkeusolojen loppuminen. Opiskelijat tarvitsevat tukea ja apua varmasti vielä pitkään poikkeusolojen jälkeenkin. SAMOK ja opiskelijakunnat vaativat välittömiä toimia vastaamaan opiskelijoiden hätähuutoon.

Lisätietoja:

Oona Löytänen
Puheenjohtaja, SAMOK
050 389 1000

Jenni Laitiainen
Asiantuntija, viestintä ja edunvalvonta, JAMKO
jenni.laitiainen@jamko.fi

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista