Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus on uudistettu

Kela ja valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) tiedottavat 1.2.2016

 

Suosituksella edistetään opiskelijoiden hyvää ravitsemusta, terveyttä ja opiskeluvireyttä sekä varmistetaan opiskelija-aterioiden hyvä laatu. Suositus on päivitetty uusimpien ravitsemus-suositusten mukaiseksi.

Suosituksen tärkeimpiä uudistuksia on se, että opiskelijaravintolat ohjeistetaan käyttämään ruoanvalmistuksessa jodioitua suolaa. Suosituksen kriteerit täyttävää kalaruokaa tulee nyt tarjota vähintään kaksi vertaa viikossa. Rasvan, proteiinin, hiilihydraattien, suolan sekä D-vitamiinin ja folaatin saantia koskevat suositukset on päivitetty vastaamaan uusimpia kansallisia ravitsemussuosituksia.

Suosituksessa käsitellään uusina aiheina mm. aterioiden suositeltavia annoskokoja, aterioista tiedottamista, ruokahävikin vähentämistä sekä syömishäiriöiden ja hammassairauksien ehkäisyä.

”Kelan tukema opiskelija-ateria ei ole pelkkä pääruoka vaan ateriakokonaisuus”, korostaa johtava tutkija Paula Hakala. ”Siihen kuuluvat pääruoan lisäksi tuoreet kasvikset tai tuoresalaatti, kasviöljypohjainen salaatinkastike, leipä, rasvalevite ja ruokajuoma.”

Suosituksessa annetaan päivitetyt ohjeet rasvan enimmäismäärästä ja laadusta, suolan määrästä sekä kuidun vähimmäismäärästä.

Opiskelijoiden ruokailua on tuettu jo 37 vuotta

Opiskelijaruokailua on Suomessa tuettu yhteiskunnan varoin vuodesta 1979 lähtien. Vuonna 2014 Kela maksoi opiskelijoiden ateriatukea yhteensä noin 30,2 milj.€. Ateriatuen ansiosta opiskelija maksaa perushintaisesta opiskelija-ateriasta tällä hetkellä enintään 2,60 € (alennus noin 40 %).

Suositus tarkentaa ateriatukea koskevaa asetusta. Sen mukaan opiskelija-aterioiden tulee olla monipuolisia ja vaihtelevia siten, että ne ovat sekä terveellisiä että maukkaita. Opiskelija-aterian tulee kattaa noin kolmannes päivittäisestä energian ja ravintoaineiden tarpeesta.

Suositus helpottaa opiskelijaravintoloita ateriatuen kriteerit täyttävien aterioiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Se on tarkoitettu hyödynnettäväksi myös ateriapalvelujen kilpailutuksessa.  Lisäksi suositus on hyvä tietolähde opiskelijoille itselleen ja heidän terveydenhuollostaan vastaaville.

Nyt julkaistava suositus korvaa vuonna 2011 julkaistun suosituksen. Opiskelija-ravintoloiden tulee sopeuttaa toimintansa uuden suosituksen mukaiseksi 1.8.2016 mennessä.

 

Suositus julkaistaan vain verkkojulkaisuna. Se on luettavissa ja tulostettavissa seuraavilla verkkosivuilla: http://www.kela.fi/ateriatuki ja www.vrn.fi
Suositus julkaistaan myös ruotsiksi (viimeistään maaliskuussa 2016).

 
Lisätietoja:

Johtava tutkija Paula Hakala, Kelan tutkimus, puh. 040 765 8562, etunimi.sukunimi@kela.fi
Suunnittelija Sari Miettunen, Kelan opintotukikeskus, puh. 050 551 4709, etunimi.sukunimi@kela.fi
Pääsihteeri Arja Lyytikäinen, Valtion ravitsemusneuvottelukunta, puh. 050 409 9860, etunimi.sukunimi@evira.fi
Kehittämispäällikkö Piia Kuusisto, Kelan opintotukiryhmä, puh. 040 687 8152, etunimi.sukunimi@kela.fi

 
Julkaisu: Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus. Terveyttä ruoasta. Helsinki: Kela, 2016.

ISBN 978-951-669-994-6 (pdf)

Seuraava artikkeli

Viikkokatsaus | Viikko 5

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista