Korkeakouluopiskelija, vastaa Opiskelijabarometriin!

Korkeakouluopiskelija, tervetuloa vastaamaan Opiskelijabarometriin!

Opiskelijabarometri on korkeakouluopiskelijoille suunnattu kysely, jolla selvitetään opiskelijoiden kokemuksia ja mielipiteitä opinnoista, opiskelijaelämästä ja arjesta. Opiskelijabarometrin tuottamaa tietoa käytetään muun muassa opiskelijoiden hyvinvointiin, opiskelijatoimintaan, opetuksen laatuun, korkeakouluharjoitteluun, työelämään ja asumiseen liittyvissä tutkimuksissa ja kehittämistyössä. Vastaamalla kyselyyn osallistut keskusteluun opiskelijan elämää koskettavista teemoista!

Opiskelijabarometri on Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen toteuttama toistuva tiedonkeruu. Vuoden 2022 Opiskelijabarometri on järjestyksessä viides. Edellinen tiedonkeruu toteutettiin keväällä 2019.

Tiedonkeruu toteutetaan sähköisenä lomakekyselynä helmi–maaliskuussa 2022. Kohderyhmää ovat kaikki kyseisenä aikana Suomessa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat henkilöt (pl. Maanpuolustuskorkeakoulu, Poliisiammattikorkeakoulu sekä ammatilliset opettajakorkeakoulut). Kutsu tutkimukseen toimitetaan oppilaitosten kautta kaikille kohderyhmään kuuluville, eli kaikki ovat tervetulleita osallistumaan. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Opiskelijabarometrin perustulokset julkaistaan vuoden 2022 aikana avoimena Power BI -tietokantana. Lisäksi julkaistaan erilaisia teemaraportteja. Kerättyä tietoa käytetään tutkimustarkoituksiin, erilaisiin selvityksiin sekä esimerkiksi julkisen keskustelun ja päätöksenteon tukena. Hankkeen päätyttyä vuonna 2023 kerätty aineisto luovutetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon ja sitä kautta vapaaseen käyttöön.

Kyselyyn vastataan nimettömästi eikä aineistoon yhdistetä tietoja muista lähteistä. Tutkimusaineisto muodostuu siis vain vastaajien itsensä antamista tiedoista. Tulokset julkaistaan siten, ettei yksittäisen vastaajan tunnistaminen ole mahdollista. Arkistoitavan aineiston anonymiteetti tarkistetaan ja tarvittaessa aineisto karkeistetaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa edes välillisesti. Lisätietoja tutkimuksessa kerättävistä tiedoista ja niiden käsittelystä saat tutkimuksen tietosuojaselosteesta.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Otus on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistuksia hyvästä tieteellisestä käytännöstä sekä ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista.

Kyselyyn vastaamiseen menee noin 30–45 minuuttia. Kyselylomake avataan 9.2.2022 osoitteessa https://link.webropol.com/s/ob2022

Lomake on avoinna 9.3.2022 asti. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan Verkkokauppa.comin lahjakortteja.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista