Keskusvaalilautakunta seisoo täydennysmenettelyn takana, mutta säännöt vaativat tarkennusta

JAMKOssa isoimmat toimintaan vaikuttavat päätökset tekevät opiskelijat, jotka on valittu edustajistoon vaaleilla. Vaalien järjestämisestä vastaa keskusvaalilautakunta, ja uusi keskusvaalilautakunta tämän vuoden vaalien järjestämistä varten valittiin edustajiston kevätkokouksessa 25.4. Edellinen keskusvaalilautakunta haluaa kuitenkin vielä osaltaan selventää alkuvuoden edustajiston täydennyshausta noussutta keskustelua.

JAMKOn keskusvaalilautakunta järjesti syksyllä 2021 Edustajistovaalit. Opiskelijakunnan vaaleissa valitaan vuosittain opiskelijakunnan korkeinta valtaa käyttävä toimielin seuraavalle toimikaudelle. Edustajisto koostuu 21 varsinaisesta ja 21 varajäsenestä. Ehdolleasettuminen oli käynnissä 9.9.2021-11.10.2021. Hakua jatkettiin tänä aikana kahdesti, mutta täyttä edustajistoa ei saatu. Ehdolle asettui 18 henkilöä, joista keskusvaalilautakunta vahvisti 18 edustajiston jäseniksi. Ehdokkaiden määrän jäädessä alle 21:een ei äänestystä järjestetä. Edustajisto aloitti toimintansa 22.11.2021 järjestäytymiskokouksella, jossa kokoonpano vahvistettiin. Tästä määrästä hallitukseen siirtyi henkilöitä, jolloin edustajiston kooksi muodostui 14 henkilöä. Myös JAMKOn hallitusta jouduttiin täydentämään myöhemmin, jolloin edustajistosta lähti vielä yksi henkilö. Lopullinen edustajiston koko tammikuussa oli 13 henkilöä, eli 8 paikkaa oli täyttämättä. Sääntöjen mukaan opiskelijakunnan tulee suorittaa uudet vaalit, mikäli ehdokasmäärä jää alle puolen varsinaisista paikoista (10 henkilöä edustajistossa). Opiskelijakunnan säännöissä ei ole määritelty, miten toimia, kun ehto uusista vaaleista ei täyty. Keskusvaalilautakunta ja edustajisto kokivat, että pienilukuinen edustajisto ei ole tarpeeksi demokraattinen, ja kokousten päätösvaltaisuus oli huolena.

Keskusvaalilautakunta tutki sääntöjä useasti, mutta selkeää linjaa täydentämisestä ei ollut. Myös muita vastaavia tapauksia etsittiin niitä löytämättä. Keskusvaalilautakunta pohti lukuisia mahdollisia vaihtoehtoja ja päätti täydentää edustajistoa avoimella haulla 17.1.2022 alkaen, jossa edustajistoon sai hakea jäsenmaksun suorittanut jäsen. Keskusvaalilautakunta katsoi, että äänestyksen järjestäminen täydennyshaun yhteydessä olisi ollut epäoikeudenmukaista, kun ehdokkaita ei äänestetty edustajistoon syksyn vaalien yhteydessä. Täydennetyillä edaattoreilla olisi näin ollen ollut suhdeluvut, mitä aiemmin vahvistetuilla ei ollut. Tämä olisi asettanut edustajiston jäsenet keskenään epäyhdenvertaiseen asemaan. Täydennyshaku päättyi kun ehdokkaita oli täytettävien paikkojen määrä, ja tähän meni noin 4 arkipäivää. Keskusvaalilautakunta vahvisti ehdokkaiden ehdolleasettumiskelpoisuuden ja valinnat. Yksi hakijoista ei täyttänyt jäsenehtoa, joten haku jouduttiin avaamaan hetkellisesti uudestaan 24.1.2022, ja puuttuva henkilö saatiin 25.1. Täydennyshausta sen eri vaiheissa viestittiin avoimesti opiskelijakunnan verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavilla sekä suoraan koulutusalajärjestöille.

Edustajiston toiminnan jo ollessa käynnissä, Jyväskylän Keskustaopiskelijat lähestyi JAMKOa julkisella kannanotolla ja sähköpostilla heidän kannastaan vaaleihin. Heidän näkökulmastaan JAMKO ei noudattanut hyvää demokraattista vaalitapaa. JAMKO vastasi tiedotteella ja oikaisi keskustaopiskelijoiden esittämiä väitteitä. Keskusvaalilautakunta, JAMKOn hallitus ja edustajisto keskusteli asiasta, mutta päätyi toteamaan että menettely ei rikkonut sääntöjä, ja että Keskusvaalilautakunta vastaa sääntöjen tulkinnasta. JOK otti yhteyttä myös paikalliseen mediataloon, josta konsultoitiin juristia.

Yhteydenoton jälkeen keskusvaalilautakunta järjesti tapaamisen ulkopuolisten lakiasiantuntijoiden sekä kattojärjestö SAMOKin kanssa, ja vaalien kulkua selvitettiin heidän avullaan. Säännöissä ja yhdistyslaissa on monta avointa kohtaa, mutta olennaista vahinkoa ei ole tapahtunut. Keskusvaalilautakunta ei ole tarkoituksenmukaisesti halunnut missään vaiheessa toimia epädemokraattisesti, mutta kiinnitti huomiota liikaa täydennyksen resurssiviisaaseen toteutukseen, sekä siihen, että edustajisto voisi aloittaa täysipainoisen toimintansa. Keskusvaalilautakunta ylitulkitsi sääntöjä ja teki oletuksia syksyn vaalien huonon menestyksen perusteella, että äänestystilannetta ei täydennyksessä tulisi.

Opiskelijakunnan vaaliohjesääntö ei kiellä täydennyshaun järjestämistä, mutta ei anna tarpeeksi keinoja sen läpiviemiseen. Opiskelijakunta tiedostaa, että sen säännöissä on liikaa tulkinnan varaa ja liian vähän ohjeita vastaavassa tilanteessa toimimiseen. Kaiken kaikkiaan tilanne on ollut ennakkotapaus, ja täysin ongelmatonta menettelytapaa ei ole ollut. Näin ollen keskusvaalilautakunta seisoo täydennyshaun menettelyn takana, mutta haluaa ehdottomasti, että tulevina vuosina vältytään samanlaiselta tilanteelta. Edustajisto on perustanut sääntötyöryhmän, ja uudet säännöt tarkistutetaan myös ulkopuolisilla asiantuntijoilla niiden selkeyden varmistamiseksi. Näin menettelytavat ovat jatkossa täysin läpinäkyviä jäsenistölle.

Mikäli JAMKOn jäsenistö haluaa keskustella tarkemmin menettelytavasta ja siihen johtaneista syistä, sen voi tehdä ottamalla yhteyttä keskusvaalilautakuntaan keskusvaalilautakunta@jamko.fi. Keskusvaalilautakunta ja edustajisto toivoo, että syksyn vaalit käydään paremmalla menestyksellä ja saadaan innostunut keskusvaalilautakunta toimittamaan ne. Opiskelijakunta haluaa, että edustajistotyö ja vaalien merkitys korkeakouluyhteisössä tulisi näkyvämmäksi opiskelijoille ja että edustajistossa toimiminen olisi kiinnostava vaihtoehto vapaaehtoistoiminnalle.

Lisätietoja: keskusvaalilautakunta@jamko.fi

Edellinen artikkeli

uMoven kesä on alkanut!

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista