Kela: Opintotuen takaisinmaksuehdotuksia 34 100

Kelan tiedote. Julkaistu: 14.02.2017 klo 12:19 

 

Kela on lähettänyt päätösehdotukset opintotuen takaisinperinnästä. Noin 34 100 opintotuen saajaa ansaitsi vuonna 2015 yli vuositulorajan. Määrä on lähes sama kuin vuotta aikaisemmin.

– Perintäehdotusten määrään vaikuttavat opintotuen riittävyys, tulorajojen muutokset ja työllisyystilanne, toteaa vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen Kelan opintotukiryhmästä. – Huonona jatkunut työllisyystilanne on varmastikin rajoittanut opiskelijoiden työssäkäyntiä ja siksi takaisinmaksuehdotusten määrä ei ole muuttunut, Lahtinen jatkaa.

Opintotukea sai vuonna 2015 noin 326 100 opiskelijaa. Heistä 34 100:lla tulot olivat Verohallinnolta saatujen tietojen mukaan suuremmat kuin opintotukilain mukainen vuosituloraja. Tämä on noin 10 % kaikista opintotuen saajista. Kela on lähettänyt näille opiskelijoille takaisinperinnästä päätösehdotuksen. Keskimäärin takaisin maksettavaa yhtä opiskelijaa kohti tulee 1 365 euroa. Päätösehdotusten mukaisten perintöjen yhteismäärä on 46,6 milj. euroa.

Vuosi sitten Kela lähetti maksuehdotuksia 33 850 opiskelijalle ja perittävä määrä oli 45,5 milj. euroa.

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nostaa tukea 9 kuukaudelta, hänellä saa olla muita tuloja enintään 11 850 euroa vuodessa. Opintotuen saajien keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2015 olivat 7 770 euroa (ilman opintotukea).

Uudelleenkäsittelypyyntö on tehtävä kuukauden kuluessa

Kela lähettää takaisinperintäehdotuksen kaikille vuositulorajan ylittäneille opiskelijoille. Se on päätösehdotus, sillä Kelalla ei ole tietoa siitä, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, esimerkiksi valmistumisen jälkeisistä tuloista, maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan.

Opiskelija voi 23.3.2017 mennessä tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2015 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Edellisissä tulovalvonnoissa opintonsa aloittaneita tai valmistuneita on ollut noin neljäsosa takaisinperintäehdotuksen saaneista.

Päätösehdotuksessa on ohjeet siitä, miten opiskelija voi tehdä uudelleenkäsittelypyynnön tai sopia maksujärjestelyistä.

Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Opintotuen voi perua, palauttaa ja lakkauttaa helposti Kelan asiointipalvelussa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Asiointipalveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Vuodelta 2015 opintotuen vapaaehtoisia palautuksia kertyi 27,8 milj. euroa 26 230 opiskelijalta. Vuoden 2016 opintotukien vapaaehtoiset palautukset on maksettava toukokuun 2017 loppuun mennessä. Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin 15 %:lla korotettuna. Tukivuoden 2016 tulovalvonnasta alkaen perintäkorotus on 7,5 %.

Lisätietoja:
www.kela.fi/opiskelijan omat tulot
Opiskelijan tukien palvelunumero 020 692 209 ma–pe 8–17

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista