Kela: Moni opiskelija saa elokuussa kehotuksen hakea asumistuen tarkistusta

Kelan tiedote. Julkaistu: 01.08.2018, 12:34

Kela tarkistaa yleisen asumistuen, kun tuen myöntämisestä tai edellisestä tarkistuksesta on kulunut vuosi. Tukea saavan täytyy itse hakea tarkistusta. Tarkistushakemus kannattaa toimittaa Kelaan hyvissä ajoin, jotta tuen maksamiseen ei tule katkosta.

Yleinen asumistuki myönnetään toistaiseksi, mutta tuki tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Yleisen asumistuen vuositarkistus tehdään, kun asumistuen myöntämisestä tai edellisestä tarkistuksesta on kulunut vuosi. Moni opiskelija on saanut edellisen päätöksen asumistuesta elo–syyskuussa 2017.

Kela muistuttaa asiakkaita vuositarkistuksesta kirjeellä noin kuukautta ennen tarkistusajankohtaa. Tarkistusta voi hakea kätevimmin asiointipalvelussa osoitteessa www.kela.fi/asiointi tai vaihtoehtoisesti lomakkeella AT 1.

Tarkistushakemus pitää toimittaa Kelaan mahdollisimman pian. Esimerkiksi, jos asumistuen vuositarkistusaika on 1.9.2018, hakemuksen pitää olla Kelassa viimeistään 15.8.2018. Jos asiakas ei hae tarkistusta riittävän ajoissa, asumistuki lakkautetaan.

Välitarkistus on ajankohtainen, jos olosuhteet muuttuvat

Jos asiakkaan tai hänen ruokakuntansa jäsenen olosuhteet muuttuvat, Kela voi tarkistaa tuen jo ennen vuositarkistusta. Tällöin kyseessä on välitarkistus. Asiakkaan pitää itse huolehtia tarkistushakemuksen palauttamisesta ja ilmoittaa olosuhteiden muutoksesta Kelaan viivytyksettä.

Kela tarkistaa yleisen asumistuen, jos ruokakunnan tulot nousevat vähintään 400 euroa kuukaudessa tai pienenevät vähintään 200 euroa kuukaudessa tai jos ruokakunnan asumismenot muuttuvat vähintään 50 euroa kuukaudessa. Muutoksia verrataan edellisessä päätöksessä huomioituihin tuloihin ja asumismenoihin. Jos uudet tulot on jo otettu huomioon aiemmassa päätöksessä, tukea ei välttämättä tarvitse tarkistaa tulon muutoksen vuoksi. Kelaan kannattaa kuitenkin olla yhteydessä aina, jos epäilee että tulojen muutos vaikuttaa tukeen.

Yleinen asumistuki tarkistetaan myös esimerkiksi silloin, jos asiakas vaihtaa asuntoa tai jos ruokakunnan jäsenmäärä tai kokoonpano muuttuu.

Lisätietoa asiakkaille:

Asumistuen tarkistaminen

Asumistuen palvelunumero: 020 692 201 (ma–pe klo 9–16)

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista