Kela: Asumistuki pitää tarkistaa, kun opiskelija valmistuu ja siirtyy työelämään

Kelan tiedote. Julkaistu: 27.05.2019, 12:08

Tulojen muutos voi vaikuttaa asumistuen määrään. Kela saa nykyisin tiedot palkkatuloista tulorekisteristä, mutta asiakkaan on edelleen ilmoitettava tulojen muutoksesta Kelaan.

Yleinen asumistuki tarkistetaan tulojen muutoksen vuoksi silloin, kun ruokakunnan yhteenlasketut kuukausitulot suurenevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk. Jos tulojen muutos on tätä pienempi, tukea ei tarvitse tarkistaa. Uutta tuloa verrataan edellisessä asumistukipäätöksessä huomioituun tuloon.

Edellisen asumistukipäätöksen näkee esimerkiksi kirjautumalla asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Asumistuen laskurilla osoitteessa www.kela.fi/laskurit voi arvioida asumistuen määrää uusilla tuloilla.

Asumistuessa huomioidaan tuloina ruokakunnan ansiotulot, pääomatulot ja useat etuudet, kuten peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja opintoraha. Tulot huomioidaan bruttomääräisinä. Palkkatuloista tehdään ansiotulovähennys.

Asiakkaan täytyy ilmoittaa Kelaan tulojen muuttuessa

Kun opiskelija valmistuu ja siirtyy työelämään, tulot muuttuvat yleensä siten, että asumistuki on tarkistettava. Asiakkaan on ilmoitettava tulojen muutoksesta Kelaan. Palkkalaskelmia ei tarvitse kuitenkaan toimittaa, koska Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä.

Tarkistushakemuksen voi tehdä kätevästi verkossa. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi tehdä asumistuen paperilomakkeella AT 1. Jos työsuhde on vasta alkanut, liitteeksi tarvitaan kopio työsopimuksesta. Ennen tarkistushakemuksen tekemistä voi tarvittaessa varmistaa Kelan palvelunumerosta 020 692 201, pitääkö tuki tarkistaa.

Kela voi joutua perimään asumistukea takaisin, jos asumistuen vuositarkistuksessa käy ilmi, että osa tuloista on jäänyt ilmoittamatta.

Lisätietoa asiakkaille:
Tulojen vaikutus asumistukeen
Tulojen ylärajat asumistuessa
Yleisen asumistuen laskuri
Asumistuen palvelunumero 020 692 201 (ma–pe 9–16)

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista