Kannanotto: Julkisen liikenteen leikkaukset iskevät opiskelijoiden liikkuvuuteen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO on huolissaan julkiseen liikenteeseen kohdistuvista leikkauksista. Erityisesti viime viikolla uutisoidut VR:n rataosuuksien lakkauttamiset Seinäjoki-Haapamäki-Jyväskylä sekä Pieksämäki-Joensuu ovat puhuttaneet opiskelijoita. Päätökset lakkauttaa liikennöinti rataosuuksilla maaliskuun lopulla 2016, kohdistuu erityisesti juuri opiskelijoihin, jotka ovat suurelta osin pelkästään julkisten liikenneyhteyksien varassa.

“Keski-Suomessa on jo nyt ongelmana itä-länsi suunnassa liikkuminen, ja lakkautukset vaikeuttavat Pohjanmaalta sekä Etelä- että Pohjois-Karjalasta kotoisin olevien opiskelijoiden liikkuvuutta entisestään “, toteaa JAMKOn hallituksen puheenjohtaja Niina Lampi.

Päätökset rataosuuksien karsimisesta ovat opiskelijoiden kannalta lyhytnäköisiä ja eriarvoisuutta ruokkivia. Usealle opiskelijalle julkinen liikenne on ainoa vaihtoehto, sillä yhä harvemmalla on nykyisessä taloustilanteessa mahdollisuus tai halua yksityisautoiluun. Julkisen liikenteen suosio on opiskelijoiden keskuudessa suuri ja opiskelijakortilla saatava alennus on merkittävä kannustin sen käyttämiseen. Syyt ovat suurelta osalta taloudelliset, mutta julkisen liikenteen tukeminen kannustaa myös kestävään kehitykseen.

Opiskelijakunnan näkökulmasta hyvät liikenneyhteydet ovat tärkeä vetovoimatekijä yli 20 000 korkeakouluopiskelijan Jyväskylässä. Elinvoimainen korkeakoulukaupunki edellyttää kattavaa ja ennen kaikkea joustavaa liikenneverkostoa, sillä merkittävät heikennykset kulkuyhteyksien kohdalla voivat näytellä osaa myös opiskelupaikkakunnan valinnassa. Lakkautettavien rataosuuksien tilalle kaavaillut bussiyhteydet eivät ole riittäviä, ne hankaloittavat matkustuksen sujuvuutta jatkoyhteyksiä suunniteltaessa ja pidentävät matkustusaikoja huomattavasti. Myös jyväskyläläisten päättäjien tulee vaikuttaa aktiivisesti alueen liikenneverkoston säilyttämiseksi.

Opiskelijakunta JAMKO vaatiikin valtio-omisteista VR:ää ja valtion päättäjiä harkitsemaan opiskelijoiden liikkuvuuden kaventamista.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn puolesta

Niina Lampi, puheenjohtaja
puheenjohtaja@jamko.fi
044 3211 500

Hannu Järvistö, toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja@jamko.fi
044 3211 600

Edellinen artikkeli

Viikkokatsaus | Viikko 38

Seuraava artikkeli

Viikkokatsaus | Viikko 39

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista