Kannanotto | JAMKO & JYY: Autioituuko Monnari?

JAMKOn ja JYYn kannanotto Monitoimitalon kuntosalitilanteeseen

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (JAMKO) ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY)  ovat hyvin huolissaan opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksista tulevaisuuden Jyväskylässä. Jyväskylän kaupunki on korottamassa Monitoimitalon kuntosalin käyttöhinnat opiskelijoiden osalta sellaiselle tasolle, joka ei ole ostajan kannalta enää millään tavalla järkevä. Hintojen nosto saattaa ratkaisevasti vaikuttaa siihen, mitä palveluita opiskelijat tulevaisuudessa käyttävät ja minkälaiseksi liikunnan harrastamisen kynnys osalle opiskelijoista nousee.

Monitoimitalon kuntosalipalvelut ovat tähän mennessä olleet opiskelijoille edullisia ja järkevä sijoitus: ostamalla Jyväskylän Korkeakoululiikunnan liikuntatarran, opiskelijat ovat voineet käyttää palveluita joko ilman erillistä lisämaksua tai kahden euron lisämaksulla. Lisämaksun ovat tähän asti joutuneet maksamaan vain ammattikorkeakoulun opiskelijat. Ero maksupolitiikan välillä johtuu siitä, että yliopisto on maksanut omien opiskelijoidensa kuntosalikäynnit.

Tilannetta on lähdetty ratkomaan kaupungin päässä tasapäistämällä maksupolitiikkaa. Kaupunki on esittämässä, että vuoden vaihteesta kaikki kaupungin opiskelijat maksavat palvelusta saman hinnan – 4 euroa per yksittäinen käyttökerta tai 31 euroa per kymmenen käyttökertaa – riippumatta siitä, onko heillä Korkeakoululiikunnan liikuntatarraa vai ei. Summat ovat täysin omakustanteisia eikä kummankaan korkeakoulun kanssa ole tehty sopimuksia siitä, että ne sijoittaisivat kuntosalin käyttöön erillistä summaa.

Korkeakoululiikunnan ja Monitoimitalon työntekijöiden yhteisessä selvityksessä kävi ilmi, että viikon aikana salia käytettiin ammattikorkeakoulun kortilla 31 kertaa ja yliopisto-opiskelijoiden kortilla 843 kertaa. Ero jo kahden euron maksun kohdalla on ollut siis merkittävä. Näiden lukemien avulla voidaan ennustaa, että myös yliopisto-opiskelijoiden käyttäjämäärä tulee romahtamaan vuoden vaihteen jälkeen, mikäli palveluun tulee heillekin kertamaksu.

Kuntosali_hinta_taulukko

Grafiikka: Juha Salmi

Opiskelijat saattavat vaihtaa kuntosaliaan myös toisesta syystä. Yksityisen puolen salit ovat painaneet kuukausihintansa niin alas, että neljän euron kertamaksujen toteutuessa suurin osa opiskelijoista heittää treenilaukun olalle ja suuntaa yksityisten yritysten pukuhuoneisiin. Laskelmiemme mukaan, jos opiskelija käy kaksi kertaa viikossa monitoimitalon salilla ja hän maksaa nämä käynnit 10 kerran korteilla (31 € = 10 krt), hänelle kertyy maksettavaa vuodessa 322 euroa. Mikäli opiskelija ostaisi kuukausikortin esimerkiksi uudelle Fitness 24 Seven -kuntosalille, vuosimaksun kokonaishinnaksi tulisi 259 euroa.

Mitä kaupunki haluaa saada tällä muutoksella aikaan? Lisää rahavirtaa? Asiakasmäärän dramaattisella alenemisella näennäistä yhdenvertaisuuden lisäämistä? Oman maineen heikentämistä liikuntakaupunkina? JAMKO ja JYY toivovat, että kaupungin liikunta- ja kulttuurilautakunta voisi palata vielä kerran tämän problematiikan ääreen. Opiskelijoihin kohdistuvat hinnaston uudistukset eivät ole kilpailukykyisiä muihin markkinoihin nähden, minkä vuoksi opiskelijoiden määrä Monnarin kuntosalilla tulee mitä todennäköisimmin laskemaan radikaalisti.

Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Matias Vainio muistuttaa: “ Joka neljäs opiskelija kokee, että tiukka toimeentulo on esteenä heidän liikuntaharrastuksilleen. Tutkimusten mukaan korkeakouluopintojen aikana opitut liikuntatavat säilyvät pitkälle aikuisikään. Jyväskylän kaupungilla on nyt mahdollisuus vaikuttaa siihen, ettei opiskelijoiden tiukka toimeentulo rajaa heidän mahdollisuuksiaan harrastaa liikuntaa, vaan että opiskelijat pystyvät rakentamaan kestävän liikuntasuhteen tukemaan heidän hyvinvointiaan.”

JAMKO ja JYY esittävät, että tällä aikataululla kaupunki asettaisi kaikille yhteiseksi maksuksi 2 euroa per opiskelija. Tämän uudistuksen jälkeen tulisi tehdä tarkkailuja käyttäjälukujen muutoksen suhteen. Lisäksi toivomme, että kaupunki ja korkeakoulut kävisivät keskustelua siitä, voitaisiinko opiskelijoiden kuntosalikäyttöä tukea niin, että opiskelijat voisivat käyttää palvelua vain liikuntatarran hinnalla. Tarra maksaa tällä hetkellä opiskelijalle 55 euroa per vuosi ja kattaa ryhmäliikunnan, palloilun ja pääsyn kuntosaleille.

Korkeakouluopiskelijat ja heidän edustajansa haluavat olla mukana edistämässä kaupungin liikuntapalveluiden kehittymistä ja ovat näiden lukujen valossa huolissaan julkisen puolen palveluiden kilpailukyvystä. Suuri osa Monitoimitalon kuntosalin käyttäjistä on tällä hetkellä opiskelijoita – ei pienennetä heidän lukumääräänsä saatika estetä heitä liikkumasta nostamalla hintoja.

Niina Lampi, JAMKOn hallituksen puheenjohtaja
Selma Vidgren, JYYn hallituksen puheenjohtaja
Juha Salmi, JAMKOn hallituksen liikuntavastaava, liikunta(a)jamko.fi, 0451343939
Marjukka Mattila, JYYn hallituksen liikuntavastaava, marjukka.mattila(a)hallitus.jyy.fi, 050 4686269

Edellinen artikkeli

Toimijat vuodelle 2016 valittu

Seuraava artikkeli

Viikkokatsaus | Viikko 49

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista