Opiskelijakunta JAMKO tyytyväinen Jyväskylän korkeakoulujen yhteistyön selvitykseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Jussi Halttunen on syksyn aikana tehnyt laajaa selvitystä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston mahdollisesta yhteistyön kehittämisestä. Halttunen on tehnyt laajan monta vuotta kattavan käytäntöön pohjaavan esityksen siitä miten korkeakoulujen yhteistyötä voidaan laajentaa koulutuksessa, hallinnossa sekä toimitiloissa.

Opiskelijakunta JAMKO on esityksestä mielissään. Kaikki korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen tulisi tehdä koulutus ja opiskelijat edellä, jotta muutos voisi millään tavalla onnistua. Halttusen esityksessä on pohdittu uusia laajempaa poikkitieteellistä osaamista hyödyntäviä rakenteita juuri niillä aloilla missä se on mahdollista ja järkevää. Yhteisen kolmannen lukukauden opintojen tarjoaminen ja laajempikin opintojaksojen ristiinvalinta yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä ovat kaivattuja mahdollisuuksia monella alalla.

“Monien korkeakoulujen yhteistyöhankkeissa on puhuttu lähinnä omistussuhteista ja näemme opiskelijakuntana, että järkevintä koko korkeakouluyhteisölle on pitää yliopisto ja ammattikorkeakoulu erillisinä myös omistusten suhteen. Tällä haluamme varmistaa sen, että päätöksenteko on silti mahdollisimman itsenäistä ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden etujen mukaista. Lisäksi AMK-opetuksen kehittämiseen tarkoitetut rahat tulee jatkossakin olla selkeästi kohdennettavissa tähän toimintaan.” summaa hallituksen puheenjohtaja Eemeli Rajala.

JAMKO uskoo, että Halttusen selvityksen pohjalta on helppo rakentaa JYUn ja JAMKin välistä yhteistyötä tulevaisuudessa. JAMKO haluaa kuitenkin muistuttaa korkeakouluja opiskelijoiden osallistamisesta muutoksessa, jotta jokainen korkeakouluyhteisön jäsen otetaan huomioon kehityksessä.

Lisätietoja yhteistyöselvityksestä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn puolesta

Eemeli Rajala
Puheenjohtaja

Hannu Järvistö
Toiminnanjohtaja

Seuraava artikkeli

Edustajistovaalien huumaa!

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista