Jupinaviikot – Behind the scenes

Kerran vuodessa järjestettävillä Jupinaviikolla opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta koulutuksesta ja opetuksesta sekä JAMKin ja JAMKOn toiminnasta. Kaksi viikkoa kestävät Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunvarmistusjärjestelmää.

Miksi Jupinaviikoilla kannattaa jupista?  Mitä vaikutusta sillä oikeasti on? JAMKO lukee ja käsittelee kaikki annetut palautteet ja kokoaa palautteet raporteiksi, jotka luetaan ammattikorkeakoulun johdossa saakka. Mikäli palautetta ei anneta, voidaan olettaa, että kaikki on hyvin eikä mitään tarvitse muuttaa. Jupinaviikot on opiskelijoille tilaisuus antaa niin kehittävää kuin positiivistakin palautetta siitä, mikä esimerkiksi koulutuksessa toimii ja mikä ei. On hyvä muistaa, että positiivisen palautteen merkitys on myös tärkeää esimerkiksi hyvien käytänteiden pysymiseksi ennallaan.

Jupinaviikot koostuvat palautekyselystä ja avoimista keskustelutilaisuuksista, kyselytunneista. Jupinaviikkoja on järjestetty jo vuodesta 2010 ja niitä on pyritty kehittämään vuosi vuodelta. Jupinaviikkojen, kuten muidenkin tapahtumien järjestäminen vie aikaa ja vaatii työpanosta niin hallitukselta kuin koulutusalajärjestöiltäkin. Päävastuu Jupinoiden suunnittelussa on kuitenkin koulutuspoliittisella ja sosiaalipoliittisella vastaavalla sekä viestintä- ja edunvalvontasihteerillä.

Aloimme porukalla suunnittelemaan Jupinaviikkoja jo tammikuussa, miettien peruskysymyksiä kenelle, milloin ja miksi Jupinaviikot järjestetään. Mielestämme kaikkein tärkeintä on miettiä sitä, miksi Jupinat järjestetään ja kuka niistä hyötyy. Jupinaviikoista, kuten muistakin tapahtumista tulee tehdä projektisuunnitelma, joka sisältää muun muassa tapahtuman tarkoituksen ja tavoitteen sekä aikataulusuunnitelman. Projektisuunnitelmasta on paljon hyötyä, sillä se auttaa hahmottamaan kaiken sen mitä tapahtuman järjestäminen vaatii ja mitä kaikkea tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi erilaisten mainosten suunnittelu ja toteuttaminen kannattaa aloittaa ajoissa.

Opiskelijoiden hyvinvointi ja edunvalvonta ovat mulle tärkeitä asioita. Hallitukseen hakiessani tiesin haluavani kehittää Jupinaviikkoja ja tuoda edunvalvonnan merkitystä opiskelijoille näkyvämmäksi. Jupinaviikkojen kehittäminen on mulle yksi hallitusvuoden päätavoitteista. Vaikka Jupinaviikot toimivatkin edelleen samalla periaatteella kuin aikaisemmin, on vanhaa konseptia pyritty hieman uudistamaan. Uutena kokeiluna ovat palauteseinät kolmella eri kampuksella. Seinien tarkoituksena on kerätä opiskelijoilta plussia ja miinuksia vapaalla kädellä palautekyselyn lisäksi.

Olemme halunneet kehittää myös kyselytunteja järjestämällä kyselytunnit vasta palautekyselyn sulkeutumisen jälkeen, mikä mahdollistaa kaikkien palautteiden hyödyntämisen kyselytunneilla. Kyselytuntien aikataulut ja paikat löydät JAMKOn nettisivuilta. Tule paikalle kuulemaan mitä palautetta opiskelijat ovat antaneet sinun koulutusohjelmastasi ja miten opettajat palautteeseen vastaavat.

Palautetavoitteeseen on vielä paljon matkaa, joten anna äänesi kuulua!

Jupinaterveisin

Ilona

 

Edellinen artikkeli

Tyttö joka ei halunnut sanoa ei

Selaa kaikkia blogeja

Blogit