Joustoa sairauspäivärahalla opiskeluun

Vuoden 2015 alusta voimaan tullut lakimuutos tuo joustavuutta sairaudesta toipuvan opiskelijan opintoihin. Lakimuutoksen myötä opiskelijoilla on oikeus vähäiseen opiskeluun sairauslomalla. Jos opiskelijalle maksetaan opintotuen sijaan sairauspäivärahaa, opiskelu saa laajuudeltaan olla enintään 40 prosenttia ohjeellisesta lukukauden tai lukuvuoden tavoitteesta. Opiskelija on itse vastuussa, ettei vähäisen opiskelun raja ylity. Monella varsinkin sairausloman loppuvaiheessa olisi mahdollisuus opiskella hieman ja näin säilyttää tuntuma opintoihin, mutta aiemmin ehdot estivät opintojen suorittamisen ilman, että sairauspäiväraha lakkautettaisiin. Sairauden pitkittyessä sairauspäiväraha ja yleinen asumistuki on varteenotettava vaihtoehto opintotuen sijaan, sillä silloin vältetään opintotukikuukausien kuluminen, puutteellinen opintojen edistyminen sekä opintolainan vähennysten/hyvitysten menettäminen opintoajan pidentyessä. Opintojen mahdollisuus ja arjessa kiinni pysyminen vähentää myös keskeyttämisriskiä.

Lisätietoja mm. opintopisteiden ohjeellisista määristä Kelan verkkosivuilta

Edellinen artikkeli

JAMKOn Viikkokatsaus | Viikko 6

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista