JAMKOn toimijat 2015 valittu

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn hallitus ja edustajiston puheenjohtajisto vuodelle 2015 valittiin torstai-iltana 27.11.2014 edustajiston järjestäytymiskokouksessa.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti kolmannen vuoden toimintaterapeuttiopiskelija Niina Lampi. Lampi toimii JAMKOn nykyisen hallituksen tutorvastaavana. Hallituksen varapuheenjohta-jaksi valittiin suljetulla lippuäänestyksellä Iina Mustalampi. Mustalampi opiskelee palveluiden tuotta-mista ja johtamista kolmatta vuotta ja on toiminut kuluvana vuonna JAMKOssa huvi- ja kulttuurivastaa-vana.

JAMKOn hallitukseen ehdolla oli kahdeksan henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin Tiia Kolu, Jenni Sanisalo, Heikki Lamula, Ilona Palonen, Terttu Salonen, Taija Minkkinen ja Juha Salmi. Vastuualueet hallitus määrittää järjestäytymiskokouksessaan 10.12.2014.

Opiskelijakunta JAMKOn edustajiston puheenjohtajaksi valittiin toisen vuoden kansainvälisen liiketa-louden opiskelija Otto Martikainen ja varapuheenjohtajaksi Jarno Välinen. Välinen on ensimmäisen vuoden insinööriopiskelija. Lisäksi edustajisto valitsi keskuudestaan jäsenet JAMKin työryhmiin. JAM-KOn uusi edustajisto, hallitus ja työryhmien opiskelijajäsenet aloittavat toimikautensa 1.1.2015.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO on Jyväskylän ammattikorkeakouluopiskelijoi-den sitoutumaton, lakisääteinen edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Hallitus ja edustajisto valvovat opiskelijoiden etuja toimimalla Jyväskylän ammattikorkeakoulun työryhmissä, seuraamalla ammatti-korkeakoulukentän tapahtumia, ottamalla kantaa opiskelijoiden asemaan ja tekemällä vaikutustyötä niin kunnallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Lisäksi hallitus järjestää monipuolisia opiskelijapalve-luita ja -tapahtumia.

Lisätietoja
Hannu Järvistö
Toiminnanjohtaja
toiminnanjohtaja(a)jamko.fi
puh. +358 44 3211 600

Ei edellistä

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista