JAMKO etsii kahta opiskelijaa Jamkin tutkinto-ohjelmien määräaikaisarvioineihin

JAMKO etsii kahta opiskelijaa Jamkin tutkinto-ohjelmien määräaikaisarvioineihin.

Arvioitavina ovat seuraavat tutkinto-ohjelmat:

  1. Fysioterapeutti, fysioterapeutti (AMK) HYVINVOINTIYKSIKKÖ
  2. Palveluliiketoiminta, restonomi (AMK) LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ.
Määräaikaisarviointi ja mitä se tarkoittaa?

Jyväskylän ammattikorkeakoulu arvioi kaikki tutkinto-ohjelmat noin kuuden vuoden välein. Arvioinnit toteuttaa neljä itsenäisesti toimivaa arvioijaa, joista yksi on opiskelijoiden edustaja jostain toisesta tutkinto-ohjelmasta. Opiskelija-arvioijan tehtävänä on haastatella tutkinto-ohjelman opiskelijaryhmä ja tehdä arviointi haastattelussa saatujen tietojen pohjalta. Opiskelijaedustajat AMK-ohjelmien arviointeihin valitsee JAMKO.

Opiskelija-arvioijana toimimisesta saa 2 opintopisteen osasuorituksen ”Opiskelija-aktiivina Jamkissa” -opintojaksoon. Lisäksi annetaan erillinen todistus arviointiin osallistumisesta. Saat arviointia varten perehdytyksen Jamkin laatupäälliköltä.

Määräaikaisarviointiin osallistuminen on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen laatuun ja hankkia samalla hyödyllinen kokemus työelämässä tyypillisestä tavasta arvioida toiminnan laatua. Jamko valitsee ensimmäiset soveltuvat opiskelijat tehtäviin.

Hakea voit lähettämällä sähköpostin opiskelijasähköpostistasi osoitteeseen: pj@jamko.fi

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista