Edustajisto vuodelle 2016 valittu

Äänestysprosentti hurjaan nousuun ja Insinööriopiskelijoille suurin edustus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOlle on valittu vaalein uusi edustajisto toimikau-delle 2016. Äänestysprosentti vuoden 2015 vaaleissa oli 35,6 prosenttia ja vaaleissa äänesti kaikkiaan 1363 opiskelijaa 3828 äänioikeutetusta. Äänestysprosentti on opiskelijakuntakentän korkeimpia ja äänestys-prosentti nousi 6,6 prosenttiyksikköä viime vuodesta. Suuri vaikutus oli vaaliliittojen ja ehdokkaiden omalla aktiivisella vaalityöllä. Erityisesti Insinööriopiskelijoilla oli iso lista ja aktiivista vaalikampanjointia, joka vaikutti äänestysmääriin.

42_Rajala_Eemeli

Eemeli Rajala kruunattiin äänikuninkaaksi 59 äänellä

Äänikuningatar Marjut Isokangas sai 57 ääntä.

Äänikuningatar Marjut Isokangas sai 57 ääntä.

Vaaleissa valittiin 21 varsinaista edustajiston jäsentä. Insinööriopiskelijoiden vaaliliitto sai eniten paikkoja seitsemällä edustajallaan. Toiseksi suurimman paikkamäärän sai liiketalouden opiskelijoita edustava Konkurssi kuudella paikalla. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita edustava JASTO sai edustajistoon viisi paikkaa, ja restonomiopiskelijoita edustava MatkaRaTa kolme paikkaa. Pienet listat, musiikin opiskelijoiden vaaliliitto MusaSoi ja agrologiopiskelijoiden Tarmo saivat edustajistosta yhdet varapaikat. Vaalien ainoa poliittinen vaalilista Jyväskylän Kokoomusopiskelijat JyKo jäi ilman edustajistopaikkoja. Kovimmat ääniharavat olivat JASTOn Marjut Isokangas 57 äänellä sekä Konkurssin Eemeli Rajala, joka sai 59 ääntä.

Sääntömuutoksen myötä JAMKOn edustajistopaikkoja vähennettiin neljällä, eivätkä edellisen vuoden paikkamäärät ole suoraan vertailtavissa nykyiseen tulokseen. Edustajiston koon pienentyessä, saman verran tai enemmän paikkoja saavien vaaliliittojen vaikuttavuus kasvaa. Insinööriopiskelijoiden ja MatkaRaTan paikkamäärä pysyy samana, Konkurssi ja JASTO menettivät molemmat kaksi paikkaa. Musiikin alan opiskelijoilla ja Tarmolla ei ollut ehdokkaita viime vaaleissa. JyKo menetti kaksi varasijaansa.

Vaaleissa oli yhteensä 54 ehdokasta. Eri vaalilistoja oli seitsemän. Vuonna 2015 puoluetaustaisten listojen määrä laski edellisen vuoden kolmesta yhteen. Sähköinen äänestys oli avoinna JAMKOn jäsenistölle 2.11. – 12.11.2015. Uusi edustajisto aloittaa toimikautensa 1.1.2016.

KATSO VAALIEN VIRALLINEN TULOS TÄSTÄ

Lisätiedot:
JAMKOn hallituksen ja keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
Niina Lampi
p. 044 3211 500
puheenjohtaja@jamko.fi

Seuraava artikkeli

Viikkokatsaus | Viikko 47

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista