Asetu ehdolle JAMKOn edustajistovaaleissa – määräaikaa jatkettu!

Keskusvaalilautakunnan päätöksellä edustajistovaalien ehdolleasettumisaikaa jatketaan pe 27.9. klo 15.00 saakka.

Edustajisto

  • päättää mm. opiskelijakunnan jäsenmaksun suuruudesta ja JAMKOn toiminnasta.
  • edustaa kaikkia JAMKin opiskelijoita ja AMK – opiskelijoita Jyväskylässä.
  • lausuu näkemyksensä kaikkia opiskelijoita koskevista asioista ammattikorkeakoulussa, paikallisesti ja valtakunnallisesti.
  • Kehittää koulutusta ja opiskelijoiden hyvinvointia JAMKissa.

Miksi lähteä ehdolle?

  • Vaikutat opiskelijoiden asioihin JAMKOssa, JAMKissa ja Jyväskylässä.
  • Saat kontakteja, verkostoja ja kokemusta, jota arvostetaan työelämässä.
  • Kerrytät opintopisteitä.
  • Edustajistossa vaikutat isoihin asioihin, mutta se ei vie paljon aikaasi tai viivästytä opintoja.
  • Voit osallistua omien mahdollisuuksien ja mielenkiinnon mukaan myös enemmän mm. erilaisiin työryhmiin.
  • Perustuu sinun kokemukseesi opiskelijana, joten tiedät varmasti mikä opiskelussasi toimii ja mikä ei.

Vaalikelpoisia ehdolle asettumista varten ovat JAMKOn jäseneksi lukuvuodelle 2019 – 2020 liittyneet JAMKin opiskelijat. Ehdolleasettuminen tapahtuu sähköiseen lomakkeen kautta määräaikaan mennessä. Ehdolle voi asettua sitoutumattomana tai liittyä vaaliliittoon. Muodostettujen vaaliliittojen vaaliasiamiehet avustavat tarvittaessa vaaliasioissa. Tarvittavan lomakkeen ja vaaliliittojen yhteystiedot löytyvät JAMKOn vaalisivuilta www.jamko.fi/vaalit

Koulutusalajärjestöjä ja poliittisia ryhmittymiä kannustetaan aktivoitumaan ehdokasasettelussa ja kar-tuttamaan omien listojen ehdokasmäärää. Myös vaaliliittoja tai –renkaita voi asettaa ehdolleasettumi-sen päättymiseen saakka.

Lisätietoja vaalikäytänteistä:

JAMKOn vaalisivuilta www.jamko.fi/vaalit

Keskusvaalilautakunnalta osoitteesta keskusvaalilautakunta(a)jamko.fi

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista