Degreetutorointi

Degreetutorit ovat englanninkielisten tutkinto-ohjelmien opiskelijoita, jotka ovat omien tutkinto-ohjelmiensa opiskelijoiden tukena. Tutorit opastavat jokaisen uuden opiskelijan uusiin tapoihin, tekevät vieraan kaupungin mukavammaksi ja auttavat tutustumaan uusiin ihmisiin.

Sopeutuminen uuteen ympäristöön korkeakoulussa ja mahdollisesti koko Jyväskylän kaupungissa sekä Suomessa, puhumattakaan perehtymisestä opinnoissa käytettäviin työkaluihin (ASIO, Optima, Elmo) tunnuksineen ja salasanoineen, ei ole helppoa yksin. Jokaisessa koulutusohjelmassa on omat asiansa osaavat, koulutetut degree-tutorit, joten yleisien opiskeluun liittyvien asioiden lisäksi tutoreilta saa käytännön vinkkejä myös omaan koulutusohjelmaan liittyvissä asioissa.

Degree-tutorin toimenkuva

Englanninkielisten tutkinto-opiskelijoiden tutorit auttavat uusia opiskelijoita pääsemään alkuun opintojen ja opiskelijaelämän kanssa, tottumaan uuteen opiskeluympäristöön ja järjestävät vapaa-ajan aktiviteetteja. Toimenkuvissa englannin ja suomenkielisten koulutusohjelmien tutkintotutoreilla ei juuri eroavaisuuksia ole, mutta degreetutorit toimivat kansainvälisten opiskelijoiden kanssa kohdaten hieman erilaisempia haasteita suomenkielisten koulutusohjelmien vertaistutoreihin nähden. Jokaisen tutorin tärkein tehtävä on kuitenkin sama; auttaa opiskelijoita missä tahansa opiskelijaelämään liittyvässä asiassa. Tutorit ymmärtävät opiskelijan elämäntilanteita ja tuntemuksia, ja siksi heitä on helppo lähestyä niin koulu- kuin vapaa-ajan ongelmissa. Pieni juttutuokio tutorin kanssa auttaa unohtamaan murheet ja löytämään apua ongelmiin. Degreetutoreiden lisäksi opiskelijoiden tukena toimivat myös tutor-opettajat, joiden kanssa tutorit tekevät yhteistyötä. Kun opiskelija kohtaa haasteita opintojensa etenemisessä, voi tutor ohjata opiskelijan esimerkiksi opintojenohjaajan tai opintopsykolgin luokse.

Degreetutorit osallistuvat aktiivisesti JAMKOn hallituksen tutorvastaavan vetämiin degreetutortiimiin, jossa käsitellään ajankohtaisia tutorasioita, suunnitellaan tutortoimintaa ja jaetaan kokemuksia. Degreetutorit ovat myös tiiviissä yhteistyössä oman koulutusalajärjestön hallituksen tutorvastaavaan. Englanninkielisiin koulutusohjelmiin tulee vuosittain useita vaihto-opiskelijoita, joilla tukenaan ovat erikseen koulutetut KV-tutorit. Degree- ja KV-tutorit toimivat paljon yhteistyössä keskenään.

Lisätietoja: kvtutor(a)jamko.fi