Tutoreiden rekrytointi lukuvuodelle 2018 – 2019 alkaa

Opiskelijakunta JAMKO rekrytoi uusia tutoreita auttamaan ja ohjaamaan syksyllä 2018 opintonsa aloittavia opiskelijoita. Vertaistutoreita sekä monimuototutoreita rekrytoidaan suomenkielisiin ja degree-tutoreita englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin. Lisäksi JAMKO rekrytoi exchange-tutoreita, jotka toimivat JAMKiin saapuvien vaihto-opiskelijoiden tukena koko heidän opiskeluvaihtonsa ajan. Rekrytointi on käynnissä 11.12.2017-14.1.2018.  Tutorointi on 5 opintopisteen opintojakso, jota hallinnoi opiskelijakunta JAMKO, eli tutorointi edistää myös opintoja kaiken muun kokemuksen lisäksi.

Kaikki tutoriksi hakeneet haastatellaan 22.1–9.2.2018. Valinnoista ilmoitetaan hakijoille viimeistään 9.2. kun kaikki haastattelut on tehty. Valittujen vertais- ja monimuototutoreiden koulutukset järjestetään viikoilla 7-10 ja degree- sekä exchange-tutoreiden viikoilla 11–13. Koulutukset ovat kerran viikossa ilta-aikaan sekä yhtenä viikonloppuna iltakoulutusten jälkeen.

Lue lisää muiden kokemuksista ja siitä miksi kannattaa hakea tutoriksi ja kuinka se tapahtuu: www.jamko.fi/rekry 

Lisätiedot:
Elina Oksanen
Ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija
ohjaus@jamko.fi

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista