Tarkista viime vuoden tulosi ja palauta liikaa maksettu opintotuki

Kelan tiedote 16.4.2015

 

Vuoden 2014 opintotukien vapaaehtoiset palautukset on maksettava viimeistään 31.5.2015. Opintotuen saaja voi nyt tarkistaa Kelan asiointipalvelusta opintotuessa huomioon otettavien vuositulojensa ennakkotiedot.

Kelan asiointipalveluun (www.kela.fi/asiointi) kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vuositulot-kysely löytyy valitsemalla Opintotuki > Tukikuukaudet > Tulovalvonta > Vuositulot.

Vuositulojen ennakkotiedot perustuvat esitäytettyjen veroilmoitusten tulotietoihin sekä käytettävissä oleviin apurahatietoihin ja ulkomaan tuloihin. Verotuksen ennakkotiedoista voi puuttua osittain tai kokonaan tiettyjä tulolajeja. Näitä ovat muun muassa elinkeinotoiminnan tulot ja vuokratulot.

Kyselyssä näkyy myös tiedossa olevien osinkotulojen määrä. Näistä kuitenkin vain määrätty osa on veronalaista tuloa, joka otetaan huomioon opintotuen tulovalvonnassa. Kyselyssä näkyvän tulon määrä voi myös muuttua lopullisessa verotuksessa.

Vuositulot-kyselyn tarkoituksena on auttaa opiskelijaa arvioimaan, pitääkö hänen palauttaa opintotukea vuodelta 2014. Lain mukaan opiskelija vastaa kuitenkin itse siitä, että hän arvioi vuositulonsa oikein ja että hänen vuositulonsa eivät ylitä vuositulorajaa. Opintotuen tulovalvonta tehdään vahvistetun verotuksen tulotietojen perusteella.

Jos opiskelijan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2014, hän voi palauttaa vapaaehtoisesti liikaa maksetut opintorahat ja asumislisät toukokuun loppuun mennessä. Opintotuen vapaaehtoinen palautus on maksettu ajallaan, kun se maksetaan pankissa viimeistään perjantaina 29.5.2015 tai verkkopankissa viimeistään eräpäivällä 31.5.2015.

Kun opintotuen saaja palauttaa liikaa maksetun tuen vapaaehtoisesti toukokuun loppuun mennessä, tukea ei peritä takaisin 15 prosentilla korotettuna ensi vuoden keväänä.

Katso kahden minuutin pikaohje Youtubessa

Kela on julkaissut opintotuen saajille opasvideon, joka antaa konkreettiset neuvot omien vuositulojen tarkistamisesta. Usein opiskelijalle on epäselvää, kuinka monen kuukauden opintotuki tulisi palauttaa, jos vuosituloraja ylittyi. Kahden minuutin video neuvoo askel askeleelta, miten asian voi selvittää Kelan asiointipalvelussa ja laskureilla. Katso video tästä

Lisätietoja asiakkaille
Verkossa http://www.kela.fi/opintotuki> Tulot
Opiskelijan tuet -palvelunumero 020 692 209 ma–pe klo 8–18

Edellinen artikkeli

Viikkokatsaus | Viikko 17

Seuraava artikkeli

Viikkokatsaus | Viikko 18

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista