kyselytunnit

Jupinaviikot jatkuvat kyselytunneilla

Jupinaviikkojen palautekyselyn sulkeuduttua kaikilla kampuksilla järjestetään koulutusalakohtaiset kyselytunnit. Kyselytunneilla keskustellaan viikkojen aikana tulleesta palautteesta ja muista koulutusalaa koskevista askarruttavista aiheista opiskeli...