jupinajatkot

Jupinajatkoilla poristaan opiskelijapalautteesta

Opiskelijakunta JAMKOn Jupinaviikot järjestettiin keväällä 2022, jolloin opiskelijoilta kerättiin palautetta opetuksen ja koulutuksen laadusta, hyvinvointipalveluista ja ohjauksesta. Kyselyyn vastasi 365 Jamkin opiskelijaa. Palautteista koostettiin k...

Jupinaviikkojen palautteista keskustellaan etänä

Opiskelijakunta JAMKO järjestää Jupinaviikoilla kerätystä palautteesta koulutusalakohtaiset Jupinajatkot opiskelijoille ja henkilöstölle 31.3. - 2.4. Jatkoilla nostetaan esille kyselyssä eniten keskustelua herättäneet teemat ja lisäksi avataan myös o...