Reagoi opintotuen takaisinperinnän päätösehdotuksiin 19.3. mennessä.

Kelan tiedote 10.2.2015

Opintotuen takaisinmaksuehdotukset vähenemään päin.

Kela on lähettänyt päätösehdotukset opintotuen takaisinperinnästä. Noin 33 512 opintotuen saajaa ansaitsi yli vuositulorajan vuonna 2013. Tämä on 3,3 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

– Opintotuen riittävyys, tulorajojen muutokset ja työllisyystilanne vaikuttavat perintäehdotusten määrään, toteaa suunnittelija Inka Kiviharju Kelan opintotukiryhmästä. – Näyttäisikin siltä, että huono työllisyystilanne on vähentänyt opiskelijoiden työssäkäyntiä ja opintotuen takaisinmaksuehdotusten määrää, Kiviharju jatkaa.

Opintotukea sai vuonna 2013 noin 326 200 opiskelijaa. Heistä 33 512:lla tulot olivat Verohallinnolta saatujen tietojen mukaan suuremmat kuin opintotukilain mukainen vuosituloraja. Tämä on noin 10 % kaikista opintotuen saajista. Kela on lähettänyt näille opiskelijoille päätösehdotuksen takaisinperinnästä. Keskimäärin takaisin maksettavaa yhtä opiskelijaa kohti tulee 1 309 euroa. Päätösehdotusten mukaisten perintöjen yhteismäärä on noin 44 milj. euroa.

Vuosi sitten Kela lähetti maksuehdotuksia noin 34 600 opiskelijalle ja perittävä määrä oli 45,3 milj. euroa.

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nostaa tukea yhdeksältä kuukaudelta, hänellä saa olla muita tuloja enintään 11 850 euroa vuodessa. Opintotuen saajien keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2013 olivat 7 732 euroa (ilman opintotukea).

Uudelleenkäsittelypyyntö on tehtävä kuukauden kuluessa

Kela lähettää takaisinperintäehdotuksen kaikille vuositulorajansa ylittäneille opiskelijoille. Se on päätösehdotus, sillä Kelalla ei ole tietoa, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, esimerkiksi valmistumisen jälkeisistä tuloista, maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan.

Opiskelija voi 19.3.2015 mennessä tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2013 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Edellisissä tulovalvonnoissa opintonsa aloittaneita tai valmistuneita on ollut noin neljäsosa takaisinperintäehdotuksen saaneista.

Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Opintotuen voi perua, palauttaa ja lakkauttaa helposti Kelan asiointipalvelussa. Opintotuen muutosilmoituksen voi tehdä verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Asiointipalveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin 15 %:lla korotettuna. Vuodelta 2013 opintotuen vapaaehtoisia palautuksia kertyi 24,8 milj. euroa 25 100 opiskelijalta. Vuoden 2014 opintotukien vapaaehtoiset palautukset on maksettava toukokuun 2015 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Opiskelijan tukien palvelunumero 020 692 209 ma–pe 8–18

Seuraava artikkeli

JAMKOn viikkokatsaus | viikko 7

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista