Opiskelun kokemusasiantuntija – sinustako JAMKin hallinnon opiskelijaedustaja?

Kuka tuntee opiskeluarjen haasteet ja kehitystarpeet korkeakoulussa paremmin kuin opiskelija itse? Korkeakoulun hallinnossa opiskelijoilla onkin lakisääteisesti useita paikkoja eri toimielimissä ja työryhmissä JAMK OY:n hallituksesta, työryhmiin ja eri kampuksilla toimiviin ravintolatoimikuntiin. Näihin valinnat tekee opiskelijakunta JAMKO.

Miksi lähteä opiskelijaedustajaksi?
Opiskelijoiden ääni on tärkeä korkeakoulun kehittämisessä yhteisön tasa-arvoisena ja päätösvaltaisena jäsenenä. Luottamustehtävistä saat arvokasta kokemusta ja kontakteja työelämää varten. Oletko kiinnostunut esimerkiksi siitä miten JAMKissa hoidetaan asioita, miten opiskelijat huomioidaan ja haluaisit tuoda näkökulmasi mukaan? Opiskelijaedustajana tehtäväsi on edustaa toimielimien kokouksissa opiskelijoita ja opiskelijanäkökulmaa. Mikäli toimit opiskelija-aktiivina koulutusjärjestössä tai JAMKOssa sinulla on mahdollisuus saada myös opintopisteitä aktiivitoiminnasta (Opiskelija aktiivina JAMKissa).

Mitkä ominaisuudet opiskelijaedustajalla olisi hyvä olla?
Opiskelijaedustajalle on hyödyksi se, että osaa asettua opiskelijoiden asemaan ja uskaltaa sanoa mitä opiskelijat ovat asioista mieltä hallinnon henkilöiden titteleitä pelkäämättä. Myös valmistautuminen kokouksiin ja perehtyminen asioihin ennen kokousta on tärkeää. Valittuna opiskelijoiden edustajana sinulla on oikeus mutta myös velvollisuus olla edustamassa useita opiskelijoita.

Edustaminen kiinnostaa – miten pääsen mukaan?
Opiskelijakunta JAMKO nimeää opiskelijaedustajat edustamaan JAMKin yli 8000 opiskelijaa sekä JAMKin että esim. opiskelija-asuntosäätiö KOASin toimielimiin. Sinun ei tarvitse olla JAMKOn jäsen tai valmiiksi aktiivi tullaksesi valituksi JAMKin toimielimiin. Edellytyksenä opiskelijaedustajana toimimiselle on se, että olet JAMKin tutkinto-opiskelija. Toimiminen JAMKOn edustajistossa tai hallituksessa ei ole este, päinvastoin se helpottaa tiedonkulkua.

Valinnat
Opiskelijaedustajan paikat vuoden pesteihin täytetään kaikille avoimessa opiskelijakunnan edustajiston järjestäytymiskokouksessa vuosittain. Tehtävistä ilmoitetaan ensiviikon lopulla JAMKOn nettisivuilla edustajiston järjestäytymiskokouksen esityslistassa. Ensivuoden toimijat ja opiskelijaedustajat valitaan 22.11. (Rajakatu 35, BP14 tilassa) klo 16.30 alkavassa kokouksessa, jossa valitaan myös uusi JAMKOn hallitus. Paikalle tulevat paikoista innostuneet pääsevät esittäytymään, halutessasi voit kirjoittaa myös esittelysähköpostin puheenjohtajalle epj@jamko.fi.

Tämänhetkisiä tehtäviä ja lisätietoja vaikuttamisesta https://www.jamko.fi/edunvalvonta/osallistu-ja-vaikuta/
Ensivuodelta pois jää opintotukilautakunta.

Hannu Järvistö
JAMKOn toiminnanjohtaja
(toiminnanjohtaja(at)jamko.fi)

Edellinen artikkeli

Vlogi: I dare you -haaste

Selaa kaikkia blogeja

Blogit