Opiskelijan terveys ja tukijärjestelmät

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO

Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Opiskeluterveydenhuolto koskee maanantaista perjantaihin kaikkia opiskelijoita kotikunnasta riippumatta. Opiskelijan terveydenhuoltoon sisältyvät terveydenhoito (terveystarkastukset, rokotukset, ehkäisyasioiden hoito jne.), sairaanhoito, mielenterveystyö ja opiskeluympäristön terveydellisten olojen valvonta.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle varataan aika terveydenhoitajalta. Psykologin sekä fysio-, ravitsemus- ja puheterapeutin palveluista saa tietoa terveydenhoitajalta. Koulutusyksikkökohtaista tietoa saa lukuvuoden alussa terveydenhoitajan infotilaisuudessa ja Elmo-opiskelijaintrasta (käyttäjätunnuksellinen).

Maksuttomat palvelut

 • terveydenhoitajan palvelut
 • perhesuunnittelukäynnit sekä terveydenhoitajalla että lääkärillä
 • laboratoriotutkimukset
 • röntgenkäynnit
 • terveystarkastus- ja kutsuntaterveystarkastuskäynnit lääkärillä

Psykologin sekä fysio-, ravitsemus- ja puheterapeutin sekä depressiohoitajan palveluista saa tietoa terveydenhoitajalta. Lisätietoja.

Sairaanhoidollinen käynti opiskeluterveydenhuollon lääkärillä on maksullinen palvelu. Maksu peritään enintään kolme kertaa vuodessa. Kun maksukatto on täyttynyt, maksua ei peritä saman vuoden aikana. Maksu koskee suomalaisia opiskelijoita, opiskelijoita, joilla on kotikunta Suomessa sekä EU- ja ETA-maiden, Sveitsin tai Kanadan Quebecin kansalaisia, joilla on vaadittavat todistukset. Tarkista ajantasaiset hinnat: http://www.jyvaskyla.fi/terveys/opiskeluterveydenhuolto/maksut

Lisätietoja | opiskeluterveydenhuolto Jyväskylässä (AMK)

Hammashoito

Hammashoito

Jyväskylässä kirjoilla oleva opiskelija saa hammashoitoa oman asuinalueensa hammashoitolassa. Opiskelijat saavat kerran opiskelunsa aikana suun terveystarkastuksen opiskelupaikkakunnallaan. Aika varataan itse ajanvarauksesta. 18 vuotta täyttäneen käynnistä veloitetaan asetuksen mukaiset hoitomaksut.

Ulkokuntalaiset opiskelijat saavat kiireellistä ensiapua (esim. hammassärky, hammastapaturma tai ärtynyt viisaudenhammas) opiskelupaikkakunnan terveyskeskuksessa kotikunnasta riippumatta. Hoitopaikkana on oman asuinalueen hammashoitola.

Lisätietoja

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SAARIJÄRVELLÄ

Opiskeluterveydenhuollosta Saarijärvellä vastaa Perusturvaliikelaitos Saarikka Saarijärven terveysasemalla, osoitteessa Sairaalantie 2, 43100 Saarijärvi.  Opiskelija voi käyttää oppilaitoksen sijaintikunnan terveydenhuollon palveluita samalla tavalla kuin asukkaatkin. Sama koskee suun terveydenhuoltoa. Lisätietoja www.saarikka.fi.

Terveydenhoitajan vastaanotto Tarvaalan kampuksella

Terveydenhoitajalla on vastaanotto Tarvaalan kampuksella torstaisin ilman ajanvarausta klo 8-9 POKEn tiloissa, B-talon toinen kerros, huone 118.

Tarkista vastaanottoajat ja -paikat Elmo-opiskelijaintrasta

Kiireellistä hoitoa vaativat päivystykselliset asiat voit hoitaa Saarijärven päivystyspoliklinikan kautta.

Tutorit – vertaistukea opintojesi alussa

JAMKOn kouluttamat opiskelijatutorit toimivat opiskelijoiden vertaisohjaajina ja  opastajina opintojen alussa sekä niiden aikana. Vanhempana opiskelijana tutorin tärkein tehtävä on olla vertaistukena ja auttaa opiskelijoita heidän kohtaamissaan haasteissa ja kysymyksissä liittyen opiskeluun, uuteen opiskeluympäristöön ja opiskelijaelämään. Voit ottaa yhteyttä tutoriisi esim. seuraavissa asioissa:

 • Ohjaus tukipalveluiden pariin
 • Pienryhmätoiminta ja ryhmäyttäminen
 • Opinnoissa käytettävät työkalut (Asio, Optima, Elmo)
 • Kotouttaminen uudelle paikkakunnalle tai uuteen maahan
 • Opiskelijaelämään ja –kulttuuriin tutustuminen
 • Opiskelijakunta JAMKOn palvelut
 • Survival Kit (KV-tutorit)

Lue lisää

JAMKIN TOIMINNOT HYVINVOINNIN TUKENA

OPINTOJEN OHJAAJAT JA OPETTAJATUTORIT

Opintojen ohjauksen päätavoitteina ovat sujuvan opiskelun varmistaminen, asiantuntijuuden kehittäminen ja ammatillisen kasvun tukeminen. Opiskelun aikana opiskelijalla on oikeus saada tukea tutoropettajalta ja opintojen ohjaajalta myös erilaisissa haasteellisissa tilanteissa kuten motivaatioon, ajanhallintaan sekä jaksamiseen ja opiskeluhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisäksi tutoropettaja ja opintojen ohjaaja tukevat opiskelijan omien opintotavoitteiden asettamista ja seurantaa tilanteissa, joissa hänen oppimisvalmiutensa edellyttävät yksilöllisempää tukimuotojen ja –palveluiden järjestelyä. Lisätietoja.

Opiskelijapalvelut

JOkaisella alalla on oma opintosihteeri, jolta saat ohjausta ja neuvoja moniin opiskeluun liittyviin käytännön asioihin, esimerkiksi ilmoittautumisiin, opiskeluoikeuteen ja hyväksilukuihin. Lisätietoja.

OPINTOPSYKOLOGI

Opintopsykologi ohjaa ja tukee JAMKin opiskelijoita mielenterveyteen, oppimiseen, motivaatioon ja jaksamiseen liittyvissä haasteissa. Yhteydenoton syinä voivat olla esimerkiksi jännittäminen, ahdistuneisuus, masentuneisuus tai kuormittava elämäntilanne. Palvelu täydentää opettajatutoreiden ja opintojen ohjaajien tarjoamaa ohjausta. Opintopsykologi toimii tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin opiskeluterveydenhuollon kanssa.  Palvelu on opiskelijoille maksuton. Lisätietoja

OPPILAITOSPAPPI

Oppilaitospapit ovat mukana opiskelussasi. Voit keskustella mieltä painavista asioista: jaksamisesta, läheisen kuolemaan liittyvistä tunteista, ihmissuhteiden mutkista ja elämänkatsomuksestasi. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Lue lisää.

Opiskelua tukevat opintojaksot ja ryhmät

Lukuvuoden aikana on tarjolla opiskelua tukevia valinnaisia opintojaksoja tai vapaaehtoisuuteen perustuvia ryhmiä, jotka eivät kerrytä opintopisteitä, mutta antavat sitäkin enemmän. Ryhmissä saat tukea esim. kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, esiintymisjännitykseen ja työkaluja opiskelutekniikkaan. Ryhmästä voi olla apua jos opintosi eivät edisty suunnittelussa vauhdissa.  Lisää opintojasi tukevista ryhmistä.

KIRJASTON PALVELUT

JAMKilla on omat kirjastopalvelut joka kampuksella. Opiskelijakorttisi voidaan aktivoida toimimaan kirjastokorttina! Voit lainata kirjoja miltä tahansa kampukselta ja palauttaa kirjat mihin vain. Lisätietoja ja aukioloajat löydät JAMKin kirjaston sivuilta.