Opiskelijan terveys ja tukijärjestelmät

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille. Tälle sivulle on kerätty tärkeimpiä tietoja sekä hyödyllisiä linkkejä YTHS:n liittyen.

YTHS:n palveluihin oikeutettuja ovat läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka ovat maksaneet terveydenhoitomaksun, ja jotka suorittavat:

• ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
• alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat tai tilauskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin.

Voit käyttää YTHS:n terveydenhoitopalveluja syyslukukaudella 2021, mikäli olet perustutkintoa suorittava korkeakouluopiskelija ja olet maksanut korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun
Kelalle.

YTHS:n palvelut:

 • Perusterveydenhuollon palvelut
 • Suun terveydenhuolto
 • Terveystarkastukset
 • Mielenterveyspalvelut
 • Seksuaaliterveyden edistäminen
 • Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset
 • Rokotukset
 • Etäpalvelut

YTHS:n lääkäri voi myös kirjoittaa lähetteen erikoissairaanhoitoon hakeutumista varten. YTHS:n henkilökunta opastaa aina opiskelijan tarvittavien palveluiden pariin.

YTHS:n kanssa voit asioida myös verkossa ja etänä. Self on opiskelijan oma verkkopalvelu, jonka kautta voit muun muassa ylläpitää yhteystietojasi, hallinnoida ajanvarauksia ja täyttää esitietolomakkeita, keskustella chatissa tai saapua etävastaanotolle. Lue lisää Selfistä osoitteessa yths.fi/self-info ja kirjaudu sen käyttäjäksi heti lukuvuoden alussa.

Lue lisää YTHS:stä.

Tutorit – vertaistukea opintojesi alussa

JAMKOn kouluttamat opiskelijatutorit toimivat opiskelijoiden vertaisohjaajina ja  opastajina opintojen alussa sekä niiden aikana. Vanhempana opiskelijana tutorin tärkein tehtävä on olla vertaistukena ja auttaa opiskelijoita heidän kohtaamissaan haasteissa ja kysymyksissä liittyen opiskeluun, uuteen opiskeluympäristöön ja opiskelijaelämään. Voit ottaa yhteyttä tutoriisi esim. seuraavissa asioissa:

 • Ohjaus tukipalveluiden pariin
 • Pienryhmätoiminta ja ryhmäyttäminen
 • Opinnoissa käytettävät työkalut (Peppi, Optima, Elmo)
 • Kotouttaminen uudelle paikkakunnalle tai uuteen maahan
 • Opiskelijaelämään ja –kulttuuriin tutustuminen
 • Opiskelijakunta JAMKOn palvelut

Lue lisää

JAMKIN TOIMINNOT HYVINVOINNIN TUKENA

OPINTOJEN OHJAAJAT JA OPETTAJATUTORIT

Opintojen ohjauksen päätavoitteina ovat sujuvan opiskelun varmistaminen, asiantuntijuuden kehittäminen ja ammatillisen kasvun tukeminen. Opiskelun aikana opiskelijalla on oikeus saada tukea tutoropettajalta ja opintojen ohjaajalta myös erilaisissa haasteellisissa tilanteissa kuten motivaatioon, ajanhallintaan sekä jaksamiseen ja opiskeluhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisäksi tutoropettaja ja opintojen ohjaaja tukevat opiskelijan omien opintotavoitteiden asettamista ja seurantaa tilanteissa, joissa hänen oppimisvalmiutensa edellyttävät yksilöllisempää tukimuotojen ja –palveluiden järjestelyä.

Opiskelijapalvelut

Jokaisella alalla on oma opintosihteeri, jolta saat ohjausta ja neuvoja moniin opiskeluun liittyviin käytännön asioihin, esimerkiksi ilmoittautumisiin, opiskeluoikeuteen ja hyväksilukuihin.

OPINTOPSYKOLOGI

Opintopsykologi ohjaa ja tukee JAMKin opiskelijoita mielenterveyteen, oppimiseen, motivaatioon ja jaksamiseen liittyvissä haasteissa. Yhteydenoton syinä voivat olla esimerkiksi jännittäminen, ahdistuneisuus, masentuneisuus tai kuormittava elämäntilanne. Palvelu täydentää opettajatutoreiden ja opintojen ohjaajien tarjoamaa ohjausta. Opintopsykologi toimii tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin opiskeluterveydenhuollon kanssa.  Palvelu on opiskelijoille maksuton.

OPPILAITOSPAPPI

Oppilaitospapit ovat mukana opiskelussasi. Voit keskustella mieltä painavista asioista: jaksamisesta, läheisen kuolemaan liittyvistä tunteista, ihmissuhteiden mutkista ja elämänkatsomuksestasi. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Opiskelua tukevat opintojaksot ja ryhmät

Lukuvuoden aikana on tarjolla opiskelua tukevia valinnaisia opintojaksoja tai vapaaehtoisuuteen perustuvia ryhmiä, jotka eivät kerrytä opintopisteitä, mutta antavat sitäkin enemmän. Ryhmissä saat tukea esim. kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, esiintymisjännitykseen ja työkaluja opiskelutekniikkaan. Ryhmästä voi olla apua jos opintosi eivät edisty suunnittelussa vauhdissa.

KIRJASTON PALVELUT

JAMKilla on omat kirjastopalvelut joka kampuksella. Opiskelijakorttisi voidaan aktivoida toimimaan kirjastokorttina! Voit lainata kirjoja miltä tahansa kampukselta ja palauttaa kirjat mihin vain.

Lisätietoa JAMKin tukipalveluista tästä