Hallitushaku – tervetuloa opiskelijaelämän ytimeen

Haku opiskelijaelämän ytimeen on käynnissä!

JAMKO on yli 4 000 jäsenen organisaatio, jonka toimintaa pyörittää vuosittain vaihtuva hallitus sekä sen tukena toimiva neljän hengen henkilöstö. Nyt hallituspaikat ovat auki ja sinulla on mahdollisuus päästä pyörittämään JAMKOn operatiivista toimintaa itse johtoon, tutorsektorille, edunvalvontasektorille ja palvelusektorille!

Pesteissä on tiettyjä vakiintuneita tehtäviä, mutta sinulla on mahdollisuus tehdä työstä omannäköistä ja kehittää opiskelijakunnan toimintaa omalla sektorilla ja koko JAMKOssa. Hallitustoimijoilla toiminta ei estä opintojen etenemistä, mutta hallituksen puheenjohtaja työskentelee päivittäin JAMKOn toimistolla. Jos sinua kiinnostaa mm. JAMKOn palveluiden kehittäminen, tapahtumatoiminta, opiskelijoiden hyvinvointi tai jos sinulla on paloa parantaa koulutuksesi laatua, vuosi JAMKOssa voi olla opiskeluaikasi paras!

Tutustu hallituspesteihin alla. Älä epäröi ottaa yhteyttä esimerkiksi puheenjohtajaan, jos sinulla on yleisesti kysyttävää hallitustyöstä. Pesteistä tietävät parhaiten toimijat itse.

Edustajisto valitsee uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa ma 18.11. klo 17.00 alkaen tilassa F306, joten silloin kannattaa olla paikalla. Voit lähettää ennakkoon pienen esittelyn itsestäsi edustajistolle osoitteeseen epj@jamko.fi. Jos et pääse paikalle kokoukseen, mutta olet kiinnostunut hallitustoiminnasta, ota yhteyttä ennakkoon.

Lue lisää hallituksen yleisestä toiminnasta.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja eli PJ johtaa ja organisoi koko hallituksen toimintaa sekä tukee henkilöstöä. Puheenjohtaja on edunvalvonnan ja vaikuttamisen prosessitiimin (edvaprosti) johtaja, johon kuuluu myös hallituksesta kopo, sopo, tutorsektori ja edunvalvonnasta sekä ohjauksesta vastaavat henkilöstön jäsenet. Tähän kuuluu tapaamisten järjestäminen, seuranta sekä koordinointi. Puheenjohtaja toimii ensisijaisena opiskelijoiden edustajana tapaamisissa ja tapahtumissa, sekä kirjoittaa tiedotteet ja kannanotot. Pj toimii myös JAMKin sisäisissä työryhmissä kuten johdon tapaamisissa, opintoasiainlautakunnassa, sekä muissa työryhmissä kiinnostuksen mukaan. Puheenjohtajalle kuuluu myös yhteydenpito tärkeimpiin sidosryhmiin kuten JYY, SAMOK ja muut opiskelijakunnat. Puheenjohtaja toimii myös toiminnanjohtajan lähiesimiehenä, jolloin hallintoasiat, sekä talousasiat kuuluvat päivittäisiin työtehtäviin.

Jos kiinnostuit, kysy lisää Antilta pj@jamko.fi tai 044-3211500

varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja eli vpj toimii palveluiden prosessitiimin (palpro) esihenkilönä, eli ohjaa, auttaa ja tukee tiimiläisiään kaikessa toiminnassa. Vpj huolehtii oman sektorin säännöllisistä tapaamisista ja toiminnan seurannasta, sekä on vastuussa JAMKOn palveluiden laadusta. Vpj työskentelee tiiviisti puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa dynaamisena triona. Lisäksi vpj:llä on vastuu hoitaa puheenjohtajan toimia puheenjohtajan ollessa estynyt. Muita varapuheenjohtajan toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä ovat haalariprosessin hallinta, sähköisen lippupalvelun hallinnointi (Kide.app) sekä tursaspassin kehittäminen. Varapuheenjohtaja vetää myös JAMKOn mediatiimin toimintaa. Hän kehittää ja järjestää tapahtumia muun hallituksen apuna, sekä toimii pääjärjestäjänä Haalarikastajaisissa. Lisäksi vpj järjestää hallituksen ja henkilöstön yhteiset illanvietot ja ryhmäytymispäivät useamman kerran vuodessa.

Jos kiinnostuit, kysy lisää Juholta, juho.niemela@jamko.fi tai 050-5990690

Koulutuspoliittinen vastaava

Koulutuspoliittinen vastaava eli Kopo toimii osana edunvalvonnan prosessitiimiä (edvaprosti), ja vastaa koulutuksen laatuun liittyvistä asioista, sekä seuraa koulutuksen kehittymistä. Koulutuspoliittinen vastaava on mukana laadunhallinnan työryhmässä, pedagogisissa työryhmissä, OPS-työryhmissä ja kaikissa muissa koulutukseen ja sen laatuun liittyvissä asioissa. Koulutuspoliittinen vastaava hoitaa myös opiskelijoiden edunvalvontatapauksia eli ”keissejä” liittyen koulutukseen, sekä opintoihin (arvosanat, opintopalautteet jne.). Kopo ja Sopo toimivat työparina edunvalvontasektorilla. Yhdessä muun edunvalvontatiimin kanssa järjestetään edunvalvontasektorin tapahtumat kuten Jupinaviikot, edunvalvontatiimit, sekä satunnaiset tempaukset. Koulutuspoliittinen vastaava seuraa aktiivisesti ajankohtaisia asioita korkeakoulukentällä ja viestii niistä eteenpäin. Koulutuspoliittisen vastaavan tukena ovat puheenjohtaja, sekä koko henkilöstö omien sektoriensa osalta.  

Jos kiinnostuit, kysy lisää Papelta pape.purhonen@jamko.fi tai 045-3194904

Sosiaalipoliittinen vastaava

Sosiaalipoliittinen vastaava eli Sopo toimii osana edunvalvonnan prosessitiimiä, ja on vastuussa opiskelijan hyvinvointiin liittyvistä asioista. Tähän pestiin kuuluvat kaikki asiat mitkä liittyvät opiskelijoiden opiskelu- ja työkykyyn eli hyvinvointi, jaksaminen, toimeentulo, asuminen, yhdenvertaisuus, esteettömyys, saavutettavuus ja eettiset asiat. Sopo toimii osana opiskelijahyvinvoinnin työryhmää HyPe-tiimiä ja edustaa opiskelijoita myös eettisessä toimikunnassa. Kiinnostuksen mukaan myös osallistuu muihin JAMKin työryhmiin. Sopo myös tekee muun edunvalvontasektorin kanssa yhteistyötä kuntapoliittisella tasolla JYYn kanssa ja osallistuu kaupungin opiskelijatapaamisiin. Sopo ja Kopo toimivat työparina edunvalvontasektorilla. Yhdessä muun edunvalvontaporukan kanssa järjestetään edunvalvontasektorin tapahtumat kuten jupinaviikot, edunvalvontatiimit sekä satunnaiset tempaukset. Sopo seuraa aktiivisesti ajankohtaisia asioita korkeakoulukentällä (esim. YTHS ja Kela) ja viestii niistä eteenpäin. Sopo-vastaavan tukena ovat puheenjohtaja, sekä koko henkilöstö omien sektoriensa osalta.  

Jos kiinnostuit, kysy lisää Emmalta emma.ahonen@jamko.fi

Vertaistutorvastaava

Vertaistutorvastaava toimii osana edunvalvonnan prosessitiimiä, ja on vastuussa JAMKOn vertaistutoreista. Tutorvastaavan vuosi alkaa tutorrekryn loppuun saattamisella, hakijoiden haastattelulla sekä tutorvalintojen tekemisellä. Vertaistutorvastaava kouluttaa valitut tutorit tehtäviinsä. Läpi vuoden tutorvastaava seuraa tutoreiden toimia tutorpassien välityksellä, välittää heille tietoa verkon kautta sekä tapaa heitä tutormiiteissä. Vertaistutorvastaava järjestää myös JAMKOn suurimman tapahtuman Tursajaiset yhdessä muiden tutorvastaavien kanssa. Vastaavan tukena on koko vuoden ajan ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija

Jos kiinnostuit, kysy lisää Elisalta elisa.vikman@jamko.fi tai 045-3194906

Kv - ja degreetutorvastaava

Exchange ja Degree tutorvastaava toimii osana edunvalvonnan prosessitiimiä, ja vetää exchange ja degreetutoreiden toimintaa, huolehtii heidän rekrytoimisestaan, kouluttamisestaan ja ohjaamisestaan. Tärkeä osa tehtävää on toimia yhteyshenkilönä exchange- ja degreetutoreille, ja pitää heidät ajan tasalla ajankohtaisista asioista tutortiimien, sekä verkon välityksellä. Hän myös seuraa tutorien toimintaa tutorpassien avulla.  Pestiin kuuluu JAMKOn survival kit-palvelun organisointi vaihto-opiskelijoille. Lisäksi exchange- ja degreetutorvastaava huolehtii oman sektorinsa ja tutoreiden kanssa siitä, että kaikilla JAMKiin saapuvilla vaihto-opiskelijoilla on helppoa aloittaa vaihtarivuosi Suomessa heti saapumisesta alkaen. Tutorvastaava onkin jatkuvassa yhteydessä JAMKin kansainvälisyystoimistoon. Exchange- ja degree tutorvastaava järjestää Tursajaiset yhdessä tutorsektorin kanssa. Toimi on kaksikielinen, joten hyvä englanninkielen taito on eduksi. Vastaavan tukena on koko vuoden ajan ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija.

Jos kiinnostuit, kysy lisää Nealta nea.tiihonen@jamko.fi tai 045-3194903

Monimuoto- ja mentorointivastaava

Monimuoto- ja mentorointivastaava on osa JAMKOn tutorsektoria, jossa pääsee kehittämään ohjausta JAMKOssa ja JAMKissa. Vastaava on myös osa edunvalvonnan ja vaikuttamisen prosessitiimissä. Monimuototutorointi keskittyy nimensä mukaisesti monimuototutoreiden rekrytointiin, kouluttamiseen sekä valittujen tutorien yhteydenpitoon ja tukemiseen. Monimuotovastaava on mukana myös Tursajaisten järjestämisessä yhdessä muiden tutorvastaavien kanssa. Mentorointi on ‘’senioritutorointia’’ mitä voi tehdä ensimmäisen tutorvuoden jälkeen vanhemmille kanssaopiskelijoille. Mentoroinnissa syvennytään enemmän opinnoissa etenemiseen ja näihin avustaviin tukipalveluihin. Mentorointivastaava rekrytoi, kouluttaa sekä pitää yhteyttä mentoreihin heidän mentorvuotensa aikana.

Jos kiinnostuit, kysy lisää: monimuoto(a)jamko.fi

Hyvinvointivastaava

Hyvinvointivastaava toimii opiskelijoiden hyvinvoinnin ja hyvinvointia lisäävien tapahtumien kanssa. Hänen vastuullaan JAMKOn tapahtumista ovat esimerkiksi Snowday, Liikunta-appro ja Hyvinvointiviikko. Hyvinvointivastaava toimii hyvinvointitutorien tiiminvetäjänä, osana JAMKin hyvinvoinnin työryhmiä ja koordinoi yhteistyötä Korkeakoululiikunnan sekä Opiskelijoiden Liikuntaliiton kanssa. Lisäksi JAMKOn kuntosali on hyvinvointivastaavan leikkikenttää ja hän vastaa sen toiminnasta ja kehittämisestä. Hyvinvointivastaava on myös JAMKOn virallinen Aku Ankka-vastaava. Hyvinvointivastaavan tukena ovat palveluiden prosessitiimi sekä ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija.

Jos kiinnostuit, kysy lisää Julialta, julia.enlund@jamko.fi tai +358 45 319 4907

Tapahtumavastaavat

Tapahtumavastaavat eli Taavit toimivat osana JAMKOn palveluiden prosessitiimiä ja järjestävät JAMKOn tapahtumia opiskelijoille. Taavien vastuulla on tapahtumien järjestämisen lisäksi niiden suunnittelu, ideointi, markkinointi, viestintä ja yhteistyö yhteistyökumppanien kanssa. Taaveilla on myös vastuu järjestää vaihto-opiskelijoille tapahtumia ja pitää heidät mielessä kaikkia tapahtumia järjestettäessä.

 Tapahtumavastaavat toimivat JAMKOn tarjoamien matkojen yhteyshenkilöinä, markkinoivat matkoja ja järjestävät ryhmävetäjähaun jokaiselle matkalle. Tapahtumavastaavien apuna tapahtumissa toimii tapahtumatiimi (”Tattitiimi”), jonka jäsenet vaihtuvat vuoden välein. Tiimirekryt järjestetään joka kevät ja rekryn suorittavat Taavit, hyvinvointivastaava ja varapuheenjohtaja yhdessä. Tapahtumavastaavia tukevat myös toiminnanjohtaja ja viestinnän asiantuntija. 

Jos kiinnostuit, kysy lisää Pekalta pekka.mannermaa@jamko.fi, +358 45 3194 901 tai Kiialta kiia.poyhonen@jamko.fi, +358 44 3211 540 Voit myös laittaa molemmille yhteistä viestiä osoitteeseen tapahtumat@jamko.fi.

Yritysyhteistyövastaava

Yritys- ja yhteistyövastaava toimii palveluprosessitiimissä. Hänen toimenkuvaansa kuuluu yhteistyökumppanien etsiminen, uusista eduista ja yhteistyömuodoista neuvotteleminen, sekä vanhojen kumppanuuksien ylläpito. Laajemmat ja mielenkiintoisemmat opiskelijaedut mahdollistavat suuren lisäarvon JAMKOn jäsenyydestä opiskelijoille. Yritys- ja yhteistyövastaalla on vapaat kädet myös uusien yhteistyömuotojen ideointiin sekä JAMKOn jäsenyyden markkinointiin. Häntä työssään tukevat hallituksen puheenjohtajiston lisäksi myös toiminnanjohtaja, jäsenpalveluiden asiantuntija ja viestinnän asiantuntija. Yritys- ja yhteistyövastaava toimii myös osana jäsenhankintaprosessia. 

Jos kiinnostuit, kysy lisää Alexilta alex.vinter@jamko.fi, +358 44 760 3929

Edustajiston puheenjohtaja & varapuheenjohtaja

Edustajiston puheenjohtajisto johtaa JAMKOn ylimmän toimielimen, edustajiston toimintaa, osallistuu hallituksen ohjaamiseen ja on mukana hallituksen yhteisissä tapaamisissa. 

Puheenjohtaja järjestää edustajiston kokoukset ja iltakoulut, koordinoi opiskelijahakuja JAMKin työryhmiin, toimikuntiin sekä lautakuntiin. Edustajiston varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan tukena ja tarvittaessa sijaisena edustajiston puheenjohtajalle, hoitaa etäyhteydet kokouksiin, sekä pikkupurtavan edustajiston kokouksiin.

Edustajiston puheenjohtajisto valvoo, kehittää ja vetää edustajiston toimintaa ja edustaa JAMKOa erilaisissa korkeakoulun ja sen hallinnon tapaamisissa, linjaa strategian mukaisista päätöksistä ja tukee hallitusta työssään.

Jos kiinnostuit, kysy lisää Annalta (pj) anna.zhuravleva@jamko.fi +358 40 8768892 tai Lassilta (vpj) lassi.halkosaari@jamko.fi +358 400 474576.