Hallitushaku – tervetuloa opiskelijaelämän ytimeen

Haku opiskelijaelämän vaikuttajaksi on auki!

JAMKO on yli 3000 jäsenen organisaatio, jonka toimintaa pyörittää vuosittain vaihtuva hallitus ja sitä tukevat neljä asiantuntijaa, jotka ovat vakituisia henkilöstön jäseniä. Uusia hallituslaisia haetaan joka syksy ja jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus hakea.

Hallituksessa ollessasi pääset pyörittämään JAMKOn päivittäistä toimintaa itse johtoon, tutorsektorille, edunvalvontasektorille ja palvelusektorille! Jos sinua kiinnostaa mm. JAMKOn palveluiden kehittäminen, tapahtumatoiminta, opiskelijoiden hyvinvointi tai jos sinulla on paloa parantaa koulutuksesi laatua, saattaa vuosi JAMKOssa olla juuri sitä mitä tarvitset!

Jos sinua kiinnostaa hallitustoiminta ja haluat tietää lisää toimenkuvista ja hallitustyöskentelystä, lue esittelyt alta tai kysy suoraan hallitukselta. 

Edustajisto valitsee uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa 22.11 klo 17 alkaen Auditorio Valjakassa ja Zoomissa. Jos et pääse paikalle, mutta olet kiinnostunut hallitustoimista, ota yhteyttä ennakkoon ja lähetä pieni esittely itsestäsi edustajistolle osoitteeseen edustajisto22@jamko.fi.

Hallituksen Puheenjohtaja

Puheenjohtaja eli pj johtaa ja organisoi koko hallituksen toimintaa, tukee henkilöstöä sekä on edunvalvonnan ja vaikuttamisen prosessitiimin (edvaprosti) esimies. Edvaprostiin kuuluu hallituksesta kopo, sopo, tutorvastaavat, edunvalvonnan sekä ohjauksen asiantuntijat. Pj järjestää, seuraa ja koordinoi edvaprostin toimintaa. Pj on toiminnanjohtajan lähiesimies ja töitä tehdäänkin hänen ja varapuheenjohtajan kanssa pitkälti joka päivä. Päivittäin työpöydällä on erilaiset hallinto- ja talousasiat, edustaminen monipuolisissa tilaisuuksissa, sekä jatkuvan toiminnan suunnittelu. Oman kiinnostuksen mukaan pj voi osallistua mm. JAMKin sisäisiin työryhmiin, kuten johtoryhmään, opintoasiainlautakuntaan tai Edufuturan kärkitiimiin. Pj tekee myös tiiviisti yhteistyötä mm. JYYn, SAMOKin ja muiden opiskelijakuntien kanssa. 

Jos kiinnostuit, kysy lisää Stellalta: pj@jamko.fi tai +358 44 3211500

Hallituksen varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja eli vpj toimii palveluiden prosessitiimin (palpro) esimiehenä. Palproon kuuluvat perinteisesti tapahtumavastaavat, yhteistyövastaava ja viestinnän asiantuntija. Vpj suunnittelee palpron toimintaa sekä ohjaa, auttaa ja tukee tiimiläisiään. Vpj on vastuussa JAMKOn palveluiden kehittämisestä yleisesti, mutta hänellä on myös päävastuu Haalarikastajaisten ja vuosijuhlien järjestämisestä yhdessä työryhmien kanssa. Puheenjohtajan ollessa estynyt vpj toimii hänen sijaisenaan. Vpj onkin puheenjohtajan oikea käsi ja töitä tehdään tiiviisti yhdessä puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa. Vpj’n toimeen kuuluu myös mm. kaj-yhteistyön ylläpito, tursaspassin kehittäminen, haalariprosessin hallinta sekä hallituksen ryhmäyttäminen.

Jos kiinnostuit, kysy lisää Janitalta: vpj@jamko.fi tai +358 50 5990690

Koulutuspoliittinen vastaava

Koulutuspoliittinen vastaava eli Kopo toimii osana edunvalvonnan prosessitiimiä (edvaprosti) ja vastaa koulutuksen laatuun liittyvistä asioista, sekä seuraa koulutuksen kehittymistä. Koulutuspoliittinen vastaava on mukana laadunhallinnan työryhmässä, pedagogisissa työryhmissä, OPS-työryhmissä ja muissa koulutukseen ja sen laatuun liittyvissä asioissa. Koulutuspoliittinen vastaava hoitaa myös opintoihin ja koulutukseen liittyviä edunvalvontatapauksia (arvosanat, opintopalautteet jne.). Koulutuspoliittinen vastaava seuraa aktiivisesti ajankohtaisia asioita korkeakoulukentällä ja viestii niistä eteenpäin. Töitä tehdään tiiviisti erityisesti Sopon kanssa ja yhdessä järjestetään myös edunvalvontatapahtumia, kuten Jupinaviikot, Edvatiimit sekä satunnaisia tempauksia.

Jos kiinnostuit, kysy lisää: kopo@jamko.fi tai +358 44 3211 500

Sosiaalipoliittinen vastaava

Sosiaalipoliittinen vastaava eli Sopo toimii osana edunvalvonnan prosessitiimiä (edvaprosti) ja on vastuussa opiskelijan hyvinvointiin liittyvistä asioista, kuten jaksamisesta, toimeentulosta, yhdenvertaisuudesta ja saavutettavuudesta. Sopo on opiskelijahyvinvoinnin työryhmässä HyPe-tiimissä, edustaa opiskelijoita eettisessä toimikunnassa, on yhteydessä Opiskelijoiden liikuntaliittoon sekä Korkeakoululiikuntaan. Sopo seuraa aktiivisesti YTHS:n laajentumista ja Kelan ajankohtaisia asioita ja välittää niistä tietoa opiskelijoille. Töitä tehdään tiiviisti erityisesti Kopon kanssa ja yhdessä järjestetään myös edunvalvontatapahtumia, kuten Jupinaviikot, Edvatiimit sekä satunnaisia tempauksia. 

Jos kiinnostuit, kysy lisää Teklalta: tekla.kervola@jamko.fi tai +358 45 3194905

Tutorvastaava

Tutorvastaava toimii osana edunvalvonnan prosessitiimiä, ja on vastuussa JAMKOn suomenkielellä toimivista tutoreista. Tutorvastaavan vuosi alkaa tutorrekryn loppuun saattamisella, hakijoiden haastatteluilla sekä tutorvalintojen tekemisellä. Heti perään alkavat tutorkoulutukset, jotka vertaistutorvastaava suunnittelee ja toteuttaa yhdessä JAMKOn ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntijan kanssa. Läpi vuoden tutorvastaava seuraa tutoreiden toimintaa tutorpassien välityksellä, välittää heille ajankohtaisia tietoja ja tapaa heitä tutormiiteissä joko kasvotusten tai verkon välityksellä. Tutorvastaava on myös päävastuussa JAMKOn suurimmasta tapahtumasta Tursajaisista.

Jos kiinnostuit, kysy lisää Jereltä: jere.hekkurainen@jamko.fi tai +358 45 3194906

Kansainvälisen tutoroinnin vastaava

KV-tutorvastaava toimii osana edunvalvonnan prosessitiimiä, ja hänen vastuulla on organisoida englannin kielellä toimivien exchange ja degree-tutoreiden toimintaa, rekrytoida tutoreita sekä kouluttaa ja ohjata heitä. Tärkeä osa tehtävää on toimia yhteyshenkilönä exchange- ja degreetutoreille, ja pitää heidät ajan tasalla ajankohtaisista asioista tutortiimien sekä verkon välityksellä. Hän myös seuraa tutorien toimintaa tutorpassien avulla. Tämän lisäksi hän huolehtii yhdessä oman sektorin ja tutoreiden kanssa, että JAMKiin saapuvilla ulkomaalaisilla opiskelijoilla on helppo aloittaa opiskelu. Työtä tehdään tiiviisti JAMKin kansainvälisyystoimiston sekä ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntijan kanssa. Vastuualueena työhön kuuluu esimerkiksi Finnish Experience Weekin järjestäminen tutorien kanssa ja hän voi myös halutessaan osallistua Tursajaisten järjestämiseen. Hyödyllisiä taitoja työhön on esim. seuraavat: johtamistaidot, tiiminrakennus, viestintätaidot ja organisointitaidot. 

Jos kiinnostuit, kysy lisää Mealta: mea.tuominen@jamko.fi tai +358 45 3194903

Mentorointivastaava

Mentorointivastaava on osa JAMKOn tutorsektoria, jossa pääsee kehittämään ohjausta JAMKOssa ja JAMKissa. Mentorointi on ‘’senioritutorointia’’ mitä voi tehdä ensimmäisen tutorvuoden jälkeen vanhemmille kanssaopiskelijoille. Mentoroinnissa syvennytään enemmän opinnoissa etenemiseen ja näihin avustaviin tukipalveluihin. Mentorointivastaava rekrytoi, kouluttaa sekä pitää yhteyttä mentoreihin heidän mentorvuotensa aikana. Vastaava on myös osa edunvalvonnan ja vaikuttamisen prosessitiimissä. Mentorvastaava osallistuu tutoreiden rekrytointiin, kouluttamiseen sekä valittujen tutorien yhteydenpitoon ja tukemiseen. Hän on mukana myös Tursajaisten järjestämisessä, yhteistyössä muun JAMKOn hallituksen kanssa. 

Jos kiinnostuit, kysy lisää Miialta: monimuoto@jamko.fi tai +358 44 7339223

Tapahtumavastaavat

Tapahtumavastaavat eli Taavit toimivat osana JAMKOn palveluiden prosessitiimiä (palpro) ja järjestävät monipuolisia tapahtumia opiskelijoille. Taavien vastuulla on tapahtumien järjestämiseen sisältyvät tehtävät kuten ideointi, suunnittelu, markkinointi ja yhteistyökumppaneiden kanssa viestiminen. Tapahtumia on monipuolisesti rennoista bileistä liikuntatapahtumiin ja muihin matalan kynnyksen tapahtumiin. Lisäksi JAMKOn kuntosali on tapahtumavastaavien leikkikenttää ja he vastaavat mm. sen tiedottamisesta. Tapahtumavastaavien apuna toimii tapahtumatiimi ja hyvinvointitiimi, joiden jäsenet vaihtuvat vuoden välein ja tapahtumavastaavat pääsevät tekemään tiimien rekryprosessia keväisin.

Jos kiinnostuit, kysy lisää Moonalta (+358 45 3194901 / moona.taavitsainen@jamko.fi) tai Annalta(+358 44 3211540 / anna.zhuravleva@jamko.fi). Voit myös laittaa molemmille yhteistä viestiä osoitteeseen tapahtumat@jamko.fi.

Yhteistyövastaava

Yhteistyövastaavan monipuolisiin työtehtäviin kuuluvat mm. uusien yhteistyökumppanien etsiminen, eduista neuvotteleminen, sekä vanhojen kumppanuuksien ylläpito. Tämän lisäksi yhteistyövastaava on mukana esim. Tursajaisten järjestämisessä, JAMKOn matkojen markkinoinnissa sekä “Etutärppi”-julkaisun toteutuksessa. Yhteistyövastaalla on myös vapaat kädet ideoida uusia yhteistyömuotoja. Häntä työssään tukevat hallituksen puheenjohtajiston lisäksi myös toiminnanjohtaja. Yhteistyövastaava toimii osana jäsenhankintaprosessia sekä on kiinteästi mukana myös palveluiden prosessitiimin (palpron) toiminnassa.

Jos kiinnostuit, kysy lisää Siiriltä: yhteistyo@jamko.fi tai +358 44 7603929

Viestintävastaava

Viestintävastaava on mukana edunvalvonnan, palveluiden ja jäsenyyden viestinnän toteuttamisessa. Tässä toimessa pääset kehittymään monipuolisena viestijänä, vahvistamaan vuorovaikutustaitojasi sekä oppimaan markkinointitaitoja. Saat kokemusta viestinnän koordinoimisesta järjestössä ja pääset vetämään mediatiimiä, joka toimii tukenasi viestinnän tehtävissä. Toimit yhteistyössä viestinnän ja edunvalvonnan asiantuntijan kanssa edistäen JAMKOn toiminnan näkyvyyttä. Hallitustoiminnan lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua sinua kiinnostaviin työryhmiin. Pestissä ei vaadita aiempaa kokemusta viestinnän tehtävistä, mutta hyödyksi on somekanavien tuntemus. 

Jos kiinnostuit, kysy lisää Antonylta: viestintavastaava@jamko.fi.

Edustajiston puheenjohtaja & varapuheenjohtaja

Edustajiston puheenjohtajisto johtaa JAMKOn ylimmän toimielimen, edustajiston toimintaa, osallistuu hallituksen ohjaamiseen ja on mukana hallituksen yhteisissä tapaamisissa. 

Puheenjohtaja järjestää edustajiston kokoukset ja iltakoulut, koordinoi opiskelijahakuja JAMKin työryhmiin, toimikuntiin sekä lautakuntiin. Edustajiston varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan tukena ja tarvittaessa sijaisena edustajiston puheenjohtajalle, hoitaa etäyhteydet kokouksiin, sekä kokoustarjoilut edustajiston kokouksiin.

Edustajiston puheenjohtajisto valvoo, kehittää ja vetää edustajiston toimintaa ja edustaa JAMKOa erilaisissa korkeakoulun ja sen hallinnon tapaamisissa, linjaa strategian mukaisista päätöksistä ja tukee hallitusta työssään.

Jos kiinnostuit, kysy lisää Niklakselta niklas.sillander@jamko.fi +358 400 474576 tai Teemulta teemu.heikkila@jamko.fi.