Olet tärkeä

Miltä sinusta tuntuisi, jos kokisit, ettei sinun tarpeillasi ja toiveillasi olisi merkitystä? Miltä sinusta tuntuisi, jos sinun näkökulmasi asioihin jäisi aina huomiotta? Miltä sinusta tuntuisi, jos hädän hetkellä tai vaikeassa tilanteessa ollessasi et saisi tukea muilta? Varmasti jokainen meistä pystyy samaistumaan siihen, miltä tällaisessa tilanteessa oleminen tuntuisi. Se tuntuisi pahalta. “Mä en oo teflonii” on todennut myös Paperi T.

Avain merkityksellisyyden ja hyvinvoinnin kokemiseen on myötätunnon taito. Myötätunto on taitoa inhimilliseen kanssakäymiseen ja vuorovaikutukseen, toisen näkemiseen ja aitoon kuulemiseen. Se on taitoa myötäelää, kykyä kohdata erilaisuutta sekä valmiutta astua itsensä ulkopuolelle ja nähdä asiat myös toisen henkilön näkökulmasta. Myötätunto mahdollistaa pehmeämmän ja inhimillisemmän kohtaamisen, jossa jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi juuri sellaisena kuin on, heikkouksine kaikkineen.

Myötätuntoista suhtautumista kaipaa meistä jokainen. Myös sinä ja minä itse, sillä jokainen meistä on oman elämänsä merkityksellisin henkilö. Tämä myötätuntoinen suhtautuminen omaan olemiseen ja tekemiseen tarkoittaa, että itseen tulisi suhtautua kuten parhaaseen ystävään. Jos ystäväsi sairastuu, mokaa tai käy läpi rankkoja asioita, niin varmasti aika harva meistä moittii ystävää näiden asioiden vuoksi. Miksi moitteet itseään kohtaan samoissa tilanteissa olisivat yhtään sen hyväksyttävämpiä? Myötätunto itseään kohtaan heijastuu usein nimittäin myös siihen, kuinka myötätuntoisesti pystyt kohtaamaan muita ihmisiä.

Myötätunnon taito ei siis ole merkityksellinen ainoastaan jokaisen henkilökohtaisessa elämässä ja ihmissuhteissa, vaan sen merkitys on valtava myös työ- ja opiskeluelämässä. Esimerkiksi Helsingin yliopiston CoPassion -hankkeen tutkimusryhmän (Myötätunnon mullistava voima, 2017) mukaan myötätunto paitsi lisää työhyvinvointia ja yksilöiden jaksamista, parantaa se myös yritysten tulosta. Sama toteutuu myös yhtälailla opiskeluympäristössä, sillä siinä missä myötätunto lisää hyvinvointia ja parantaa työssä jaksamista, on se avain myös toimivan opiskeluympäristön luomiseen. Huomionarvoista onkin, että myötätunnon taito on osa meillä jokaisella olevia tunnetaitoja, joita voi harjoittaa koko ajan paremmiksi. Joten mikäli et vielä koe olevasi se myötätuntoisin ystävä, opiskelutoveri, perheenjäsen, kollega tai esimies, niin ei hätää – aina voit parantaa suoritustasi myötätunnon pelikentällä.

Ja mikä onkaan lopulta se myötätuntoisen suhtautumisen konkreettinen ilmenemismuoto? Myötätuntoinen suhtautuminen niin itseemme kuin toisiimme näkyy tekojemme kautta, sillä niiden avulla sisäinen maailmamme muuttuu ulkoiseksi. Myötätunto ja pienet teot oman sekä muiden ihmisten hyvinvoinnin eteen ovat tänään alkavan Opiskelijoiden Mielenterveyspäivän kampanjoinnin keskiössä. Valtakunnallista Opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään 18.4. ja sen ympärillä kampanjoidaan “Myötätunnosta hyvinvointia” -teemalla 9.-20.4.2018. Kampanja pyrkii herättelemään niin teitä opiskelijoita kuin meitä opiskelijoiden parissa työskenteleviä huomaamaan sen valtavan voiman, joka myötätuntoisella suhtautumisella on meidän kaikkien mielen hyvinvoinnille. Lisää tietoa niin kampanjasta kuin myötätunnon merkityksestä täältä.

Joten muista: olet tärkeä. Niin itsellesi kuin muille.

Myötätunnolla,
Elina, ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija

Lähde:
Myötätunnon mullistava voima. 2017. Toim. Pessi, A., Martela, F. ja Paakkanen, M. Jyväskylä: PS-kustannus.

Edellinen artikkeli

Kun maailma kaatui niskaan

Selaa kaikkia blogeja

Blogit