OKM: Korkeakoulujen opiskelijavalintoihin ja opiskeluoikeutta koskeviin säännöksiin muutoksia

tiedote 19-03-2015

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa perjantaina 20.3. ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamista ja opiskeluoikeutta koskevat lakimuutokset.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen on jatkossa varattava yhteishaussa osa opiskelupaikoista niille, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskeluoikeutta. EU/ETA alueen ja Sveitsin koulutusjärjestelmien ulkopuolella korkeakoulukelpoisuuden tuottavan tutkinnon suorittaneilta peritään jatkossa hakemuksen käsittelymaksu. Jatkossa opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskeluoikeuden lukukautta kohti. Uudistettuja opiskelijavalintasäädöksiä sovelletaan ensi kertaa valittaessa opiskelijoita syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen. Lisäksi säädetään korkeakoulujen velvollisuudesta ottaa siirto-opiskelijoita. Siirtyvän opiskelijan saadessa uuden opiskeluoikeuden, hän menettää siirron perusteena olevan alkuperäisen opiskeluoikeutensa.Hakemuksen käsittelymaksun suuruudesta säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Asetus 100 euron käsittelymaksusta on tarkoitus antaa lähipäivinä.

Yliopiston tai ammattikorkeakoulun opiskelija voi jatkossa ilmoittautua ensimmäisenä opiskeluvuonna poissa olevaksi vain, jos hän suorittaa asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua, on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai on oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintojaan.

Lisäksi yliopisto-opiskelijoiden ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluoikeutta koskevia säännöksiä yhdenmukaistetaan. Yliopisto-opiskelijoita vastaavasti myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintojen suorittamisaikaan ei jatkossa lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä (ns. lakisääteiset syyt). Muista kuin lakisääteisistä syistä johtuvaa poissaoloaikaa, jota ei lueta opintojen suorittamisaikaan, lyhennetään sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa kahdesta lukuvuodesta yhteen lukuvuoteen.

Ensimmäisen opiskeluvuoden poissaoloon ja opiskeluoikeuteen liittyvät uudet säännökset tulevat voimaan 1.8.2015 ja niitä sovelletaan syksyllä 2015 tai sen jälkeen opintonsa aloittaviin opiskelijoihin.

Uudistusten tavoitteena on helpottaa ensikertalaisten pääsyä korkeakouluopintoihin ja tarjota entistä useammalle opiskelupaikka. Muutokset ovat osa hallituksen työurien pidentämistä koskevaa toimenpidekokonaisuutta, ja niiden arvioidaan pidentävän työuria alkupäästä noin puoli vuotta.

Lisätietoja:

Opiskelijavalintojen uudistukset
hallitusneuvos Immo Aakkula (OKM), puh. 02953 30354
ylitarkastaja Ilmari Hyvönen (OKM), puh. 0295 3 30117

Opiskeluoikeutta koskevat muutokset
hallitussihteeri Laura Hansén (OKM), puh. 02953 30098

Linkki alkuperäiseen tiedotteeseen OKM:n sivuille

 

Edellinen artikkeli

JAMKOn Viikkokatsaus | Viikko 12

Seuraava artikkeli

Viikkokatsaus | Viikko 13

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista