Mitä se mentorointi oikein on?

Mitä se mentorointi oikein on?

Tätä kysymystä olemme yhdessä niin mentoreiden, kuin JAMKOn vastuuhenkilöiden kanssa pohtineet. Mentorointia on nyt lukuvuoden verran pyöritelty käyntiin ja se on pikkuhiljaa muotoutunut niin sekä meidän mentoreiden, kuin muilta tahoilta tulleiden palautteiden myötä. Se työ, mitä olemme tähän mennessä tehneet, näkyy sitten tulevaisuudessa opiskelijoille. Mutta minkä takia me lähdimme mentoreiksi? Tai miksi tutorin kannattaisi jatkaa mentoriksi asti? Pohdimme asiaa mentoreiden kesken ja tässä tulokset.

Mentoroinnista houkuttelevaa on tehnyt etenkin mahdollisuus auttaa muita. Se koettiin ikään kuin tutoroinnin jatkamisena. Kohde ja toteutustapa on vain hieman erilainen: myöhemmän vaiheen opiskelijoiden henkilökohtaisempaa ohjaamista ja tutoreiden tukemista. Mentorina tutustuu uusiin ihmisiin ja muiden mentoreiden kanssa pääsee tiimityönä kehittämään mentortoimintaa eteenpäin. Olemme päässeet luomaan uutta, pohtimaan minkälaiset asiat voisivat toimia käytännössä ja päässeet niitä myös kokeilemaan. Olemme oppineet paljon uudenlaisen toiminnan luomisesta ja siihen liittyvistä haasteista. Ja mikä on parempaa kuin päästä itse vaikuttamaan siihen mitä tekee?

Omat taidot siis kehittyvät! Mentoreina koimme omien ohjaustaitojen parantuneen ja haastavien tilanteiden käsittelyn kehittyneen. Olemme oppineet vuorovaikutustaitoja, sosiaalisuutta, viestintää sekä ennakkoluulottomuutta ja toisten huomioonottamista. Havahtumisia on tullut niin opiskelijoiden erilaisesta tuen tarpeesta eri opiskeluvuosina, kuin oman esiintymispelon kohtaamisesta ja sen voittamisesta. Myös mentoroinnista ja erilaisesta ohjauksen palveluista tietoisuuden levittäminen on koettu tärkeäksi. Tähtihetkiä ovat olleet niin eksyksiin joutuneiden opiskelijoiden ohjaaminen takaisin opintojen polulle, kuin tutorleirillä mentortoiminnasta kertominen ja tutoreiden kohtaaminen. On mahtavaa huomata, että omalla toiminnallaan voi auttaa toisia pääsemään vaikean asian yli tai vaikka sytytettyä uudestaan innon opintoihin.

Se, että olemme kaikille opiskelijoille taho, johon ottaa yhteyttä, kun opinnot tuntuvat jumiutuneen tai kyydistä on pudottu kokonaan, ei suinkaan ole ainoa mentorin tehtävä! Olemme myös niitä, joihin voi ottaa yhteyttä, kun omassa elämässä on jokin haaste, eikä tiedä kuinka asian kanssa pääsisi eteenpäin. Meitä voisi kutsua vaikkapa tiedon ja avun välittäjiksi, niihin jotka neuvovat tilanteessa kuin tilanteessa, ja jos ei vastausta löydy suoraan, niin vähintäänkin ohjaamme eteenpäin. Siinä oppii itsekin, että mitä kaikkia palveluita ja mahdollisuuksia oikein onkaan tarjolla. Eikä siinä vielä kaikki! 😉 Me olemme tutoreiden tutoreita. ”Isoveljiä ja -siskoja”, jotka auttavat, kun tutorin omat keinot loppuvat. Käytännön neuvoja ja vertaistukea, kukapa tutor ei sellaista kaipaisi?

Mentorina pääsee siis niin kohtaamaan kuin kehittämäänkin, mutta ennen kaikkea olemaan opiskelija opiskelijalle. Sehän tässä loppujen lopuksi on tärkeintä, kun tahkotaan elämässä eteenpäin. Tulla kuulluksi ja nähdyksi. Saada apua, silloin kun sitä tarvitsee ja neuvoja, kun suunta on hukassa. Sitä on mentorointi ja meidän mielestämme se on aika mahtava juttu!

Tekstin ovat yhteistyössä luoneet JAMKOn mentorit
Eveliina Kautto, Arto Kettunen, Minttu Kämäräinen, Janica Palonen, Janina Nuorala, Iina Honkonen, Valtteri Viinikka ja Tuomas Kallinki

Mentorrekry lukuvuodelle 2018-2019 käynnissä 16.4.-29.4.2018. Lisätietoja: monimuoto@jamko.fi

Edellinen artikkeli

Hiljaisuus huutaa, miten vastaan?

Selaa kaikkia blogeja

Blogit