Mielipide: Kampusten yhdistäminen ei ole itseisarvo

Jyväskylän yliopiston väistyvä rehtori Matti Manninen toivoi Keskisuomalaisen haastattelussa 14.6 paikallisten korkeakoulujen välille lisää yhteistyötä sekä kampusten yhdistymistä, niin että JAMK ja VTT tulisivat samalle kampukselle Seminaarinmäelle tai Mattilanniemeen. Ideat eivät ole uusia. Yhteistyötä suunnitellaan ja kehitellään jo vahvasti JAMKin Rehtori Jussi Halttusen viime vuoden selvitystyön pohjalta. Myös toisen asteen yhdistävä EduFutura-yhteistyö kehittyy vähitellen. Opiskelijoiden kannalta oppilaitosyhteistyö voi parhaimmillaan tuoda enemmän joustavuutta oman monipuolisen opintopolun luomiseen, jonka mahdollistavat esim. yhteiset kesäopinnot ja laaja ristiinopiskelu.

Kun edetään sisältö ja opiskelijat edellä, yhteinen kampus voi olla tulevaisuudessa ajankohtainen. Opiskeluympäristöjen täytyy mahdollistaa työelämänkaltainen opiskelu ainakin tekniikan sekä sosiaali- ja terveysaloilla. Tältä osin uudet tulevaisuuden opetustarkoitukseen muokkautuvat ja suunnitellut tilat olisivat vetovoimatekijä JAMKille ja kaupungille. Parhaimmillaan yhteinen kampus tarjoaisi myös yhdenvertaiset ja monipuoliset opiskelijoiden tukipalvelut. Miksei kampuksella voisi olla VTT:n lisäksi myös esim. YTHSn toimipiste?

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat toivoivat JAMKille uudisrakennusta Kankaan alueelle, jossa yhdistyisi Seppälän yritys- ja kauppakeskittymä, että opiskelija-asuminen. Sitä vetovoimaa mikä esim. JAMKilla on ei tule antaa pois sillä, että työelämäkytköksiä vaikeutetaan ahtamalla opiskelu yhdelle kampukselle. Nykyisten kampusten välillä matkaa ei ole kuin muutama kilometri.

Kysymys on myös siitä, miten realistista on saada uudet tarkoituksenmukaiset tilat suojellulle Seminaarinmäelle tai logistisesti haastavammalle Mattilanniemen kampukselle. Kaupungin kaavaviranomainen ei Seminaarinmäen uudisrakennukselle ole luvannut riittävästi tilaa, jotta hanke olisi hyväksyttävissä. Siltä osin pallo on kaupungilla. Vanhoissa käytöstä poistetuissa tai tyhjillään olevista kulttuurihistoriallisista Seminaarinmäen rakennuksissa ei ole nykyaikaisen ammattikorkeakoulun opiskelutiloiksi edes mittavien remonttien jälkeen. Mikäli yhteistyössä päädyttäisiin Jyväskylän edun nimissä yhdistämään kampukset, kuten rehtori Manninen toivoi, tarvitaan uudisrakennuksia ja niille toiminnan kannalta riittävät tilat. Siksi JAMK Oy:n hallituksen päätös 27.3. jäädä nykyisiin tiloihinsa ainakin toistaiseksi on perusteltu. Keskustelun etupäässä tulee olla myös yhteistyön sisällöt ja hyödyt. Miten muuttuvassa maailmassa palvellaan parhaiten Keski-Suomalaista työelämää ja koulutetaan osaavia ammattilaisia? Keskusteluun kannattaa ottaa mukaan paikalliset opiskelijajärjestöt JAMKO ja ylioppilaskunta JYY.

Hannu Järvistö
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn toiminnanjohtaja

Jarna Väisänen
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKOn hallituksen puheenjohtaja

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista