Korkeakouluopiskelijoiden kuntapoliittinen ohjelma julkaistu

Opiskelijan arki huomioitava kuntavaaleissa

Jyväskylän korkeakouluopiskelijat julkaisivat oman kuntapoliittisen ohjelmansa vuosille 2017-2018

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY ovat yhteistyössä kirjoittaneet kuntapoliittisen ohjelman vuosille 2017-2018. Ohjelma on tehty vaikuttamisen työkaluksi vuoden 2017 kunnallisvaaleja varten.

Ohjelmassa on listattu Jyväskylän korkeakouluopiskelijoiden tärkeimmät tavoitteet Jyväskylän kaupungin politiikassa, seuraavista aiheista; kaupunkisuunnittelu, opiskelijan hyvinvointi, kansainvälisyys, opiskelijan vapaa-aika, työllistyminen ja opiskelijan liikkuminen.

“Opiskelijoille on tärkeää, että Jyväskylässä kehitetään kunnianhimoisesti edullisia ja kattavia liikkumismahdollisuuksia. Pyöräileville opiskelijoille tärkeiden Poikkibaanan ja Mäkibaanan ripeä toteutus edesauttaa opiskelijoiden liikkumista huomattavasti kampusten ja asumiskeskusten välillä.” huomauttaa Lasse Heikkilä, JYYn hallituksen puheenjohtaja.

Ohjelmaa on työstänyt yhteistyössä JAMKOn ja JYYn hallitusten jäsenistä koottu kuntapoliittinen työryhmä. Työstämisen jälkeen molempien järjestöjen edustajistot ovat hyväksyneet kuntapoliittisen ohjelman. Kuntapoliittista ohjelmaa hyödynnetään vuoden 2016 aikana ehdokkaiden sekä puolueiden paikallisyhdistysten tapaamisissa. Vuoden 2017 keväällä opiskelijajärjestöt järjestävät yhteistyössä vaalipaneeleja nuorille ehdokkaille. Vaalipaneeleja järjestetään yksi JAMKin tiloissa sekä toinen Jyväskylän yliopiston tiloissa. JAMKO ja JYY toivovat, että opiskelijoiden arkeen liittyvät asiat ovat yksi tulevan kevään hallitsevista teemoista paikallisesti.

“Jyväskylässä on yli 20 000 korkeakouluopiskelijaa. Opiskelijat ovat joukkoliikenteen asiakkaita, päivähoidon käyttäjiä ja toivottavasti myös tulevaisuudessa Jyväskylän kaupungin asukkaita. Kuntapoliittisen ohjelman yksi tavoitteista on, että yhä useampi opiskelija kokisi Jyväskylän kodikseen.” kiteyttää Eemeli Rajala, JAMKOn hallituksen puheenjohtaja.

Kuntapoliittinen ohjelma

Lisätietoja

Eemeli Rajala, hallituksen puheenjohtaja
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO
Puh. 040 3211500
Sähköposti: eemeli.rajala@jamko.fi
Lasse Heikkilä, hallituksen puheenjohtaja¨
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY
Puh. +358 45 137 1964
Sähköposti: lasse.heikkila@hallitus.jyy.fi

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista