Kela: Uusi opiskelija, laita palkkakuitit talteen

Kelan tiedote

Opiskelijan omat tulot vaikuttavat opintotukeen. Tänä syksynä opintonsa aloittavien kannattaa panna talteen palkkakuitit koko vuoden ansioista. Niitä saattaa tarvita helmikuussa 2017, kun Kela tekee tulovalvonnan vuonna 2015 opintotukea saaneiden tuloista.

Tulovalvonnassa jokaisen opintotuen saajan koko vuoden tuloja verrataan koko vuoden vuositulorajaan. Tuloraja riippuu siitä, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija nostaa opintotukea.

Uusi opiskelija, joka aloittaa opintonsa syyskuussa ja nostaa opintotukea tänä vuonna 4 kuukaudelta, voi ansaita 18 400 euroa vuodessa ilman että tulot vaikuttavat opintotuen määrään. Jos tuloraja ylittyy, opiskelijan on selvitettävä Kelalle, onko tulot ansaittu ennen opintoja vai opiskeluaikana.

Jos uusi opiskelija tietää ylittävänsä vuositulorajan, hän voi nostaa opintotukea joka kuukausi syyskuusta alkaen (4 tukikuukautta), jos pitää huolta siitä, että hänen loppuvuoden tulonsa ovat alle 2 640 euroa (keskimäärin 660 e/kk, brutto). Ks. esimerkki lopussa.

Tuloraja nousee, jos uusi opiskelija ei käytä kaikkia syksyn opintotukikuukausia. Kelan verkkosivuilla on laskuri, jolla opintonsa aloittava voi arvioida tulovalvonnan lopputulosta.

Tulojen maksuajankohta ratkaisee

Opintotuen tulovalvonnassa otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot (ei kuitenkaan opintorahaa tai muuta Kelan opintotukea). Tulot kohdistetaan opiskeluajalle ja muulle ajalle maksuajankohdan perusteella. Jos esim. työsuhteesta ansaitut kesälomarahat maksetaan syyskuussa, ne huomioidaan opiskeluajan tuloksi, vaikka työt olisi tehty ennen opintoja.

Tulovalvonnassa opiskeluajan lasketaan alkavan siitä kuukaudesta, jolloin opiskelija voi ensimmäisen kerran saada opintotukea kyseisiin opintoihin. Jos esimerkiksi opinnot alkavat 1.9., mutta opiskelija nostaa opintotukea vasta marraskuussa, hänet katsotaan silti tulovalvonnassa opiskelijaksi syyskuusta alkaen.

Opintotuen saajan kannattaa tarkistaa tulonsa suhteessa tukikuukausiin viimeistään keväällä, kun kaikki edellisen vuoden tulot ovat tiedossa. Jos tulot ylittävät vuositulorajan, voi liiat opintotuet palauttaa vielä toukokuun 2016 loppuun mennessä ja näin välttää tuen takaisinperinnän 15 prosentilla korotettuna.

Uuden opiskelijan kannattaa laittaa talteen todistukset koko vuoden tuloista opintotuen tulovalvontaa varten. Todistuksista tulee käydä ilmi tulojen maksuajankohta ja määrä. Helmikuussa 2017 Kela lähettää takaisinmaksuehdotukset niille opintotuen saajille, joiden tulot ylittävät vuositulorajan. Sen jälkeen opiskelijan on selvitettävä Kelalle, miten hänen tulonsa ovat kohdistuneet vuonna 2015 opiskeluajalle ja muulle ajalle.

Esimerkki uuden opiskelijan tulovalvonnasta

Matti Meikäläinen tekee töitä tammikuusta elokuuhun ja ansaitsee 3 000 e/kk (yhteensä 24 000 e). Syyskuun alussa hän aloittaa opinnot korkeakoulussa ja nostaa syys-joulukuussa opintotuen neljältä kuukaudelta vuonna 2015 (499,60 e/kk). Matti selviää ilman opintotuen takaisinperintää, kun hän pitää huolen siitä, että saa ansaitsee syys-joulukuussa opintotuen ohessa lisätuloja enintään 2 640 euroa.


Lisätietoja:

Edellinen artikkeli

Hae mentoriksi!

Seuraava artikkeli

Viikkokatsaus | Viikko 37

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista