Kela | Opiskelijoiden kesäajan toimeentulo

Kelan tiedote. Julkaistu: 21.05.2018, 10:51

Opiskelija voi hakea Kelasta kesäksi perustoimeentulotukea, jos hän ei voi turvautua ensisijaisiin etuuksiin eikä saa kesätöitä.

Päätoimisen opiskelijan ensisijainen etuus on aina opintotuki. Ennen perustoimeentulotukeen turvautumista opiskelijan on myös nostettava opintolaina, jos hänellä on oikeus siihen. Tämä koskee pääsääntöisesti kaikkia täysi-ikäisiä opiskelijoita.

Opiskelija voi hakea Kelasta kesäajalle perustoimeentulotukea, jos hän ei voi saada ensisijaisia etuuksia tai turvata elantoansa muulla tavoin, kuten työskentelemällä kesällä. Jos opiskelijan opinnot jatkuvat syksyllä, hänen pitää ensisijaisesti hakea kesätöitä tai opiskella opintotuella kesäkuukausina. Myös kesäopintojen ajalle on nostettava opintolainaa. Opiskelijan pitää tarvittaessa osoittaa esimerkiksi verkkopankista otetulla tiliotteella tai pankista saatavalla todistuksella, että hän on nostanut koko lukuvuodeksi myönnetyn opintolainan.

Jos opiskelijan opinnot jatkuvat syksyllä ja hän ei ole nostanut opintolainaa, hänen pitää nostaa kaikki nostettavissa olevat lainaerät elämisen kustannusten kattamiseksi kesällä. Opintolaina on nostettavissa 31.7. saakka.

Jos kesäajalle ei ole töitä tai opintoja

Jos perustoimeentulotukea hakeva opiskelija ei työskentele eikä saa opintotukea kesällä, hänen täytyy liittää hakemukseen:

  • selvitys mistä hän on hakenut töitä ja
  • selvitys siitä, ettei hän voi suorittaa valmistumista edistäviä opintoja kesällä.

Opiskelijan oma selvitys riittää, ja sen voi esittää hakemuksen Lisätietoja-kentässä, viestillä verkkoasiointipalvelussa tai suullisesti.

Valmistuvat opiskelijat

Jos valmistuvalla opiskelijalla ei ole työtä, hänen kuuluu ennen perustoimeentulotuen hakemista ilmoittautua TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi sekä hakea työttömyysetuutta ja yleistä asumistukea. Työttömyysetuutta kannattaa hakea vasta 5 päivän omavastuuajan jälkeen. Myös lukiosta valmistuvan pitää ilmoittautua TE-palveluihin, jotta hän pääsee työllistymistä edistävien palveluiden piirin ja 21 viikon odotusaika työttömyysturvassa alkaa kulua.

Näin haet perustoimeentulotukea

Jos sinulla on edellytykset perustoimeentulotuen saamiseen, arvioi ensin tuen määrää perustoimeentulotuen laskurilla. Jos tuen saaminen on mahdollista, hae sitä Kelan asiointipalvelussa.

Lisätietoja opiskelijalle:

Perustoimeentulotuki opiskelijoille
Kysy toimeentulotuesta verkossa
Kelasta tukea vastavalmistuneelle (pdf)
Toimeentulotuen palvelunumero 020 692 207 ma–pe klo 9–16

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista